Kræftens Bekæmpelse søger ny leder til kræftrådgivningen i Herlev

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis hjælp og støtte til alle, der er berørt af kræft.
Kræftrådgivningen i Herlev er en af i alt 12 kræftrådgivninger i Danmark, som tilbyder rådgivning - både med og uden tidsbestilling - alle hverdage.

Kræftpatienter og pårørende kan gøre brug af en lang række tilbud i rådgivningen, herunder individuelle samtaler, familiesamtaler, samtalegrupper, aktiviteter og samvær. Kræftrådgivningen samarbejder desuden med flere kommuner om lokalt at tilbyde rådgivningssamtaler, individuelt eller i gruppe. Herudover er Herlev Hospital en vigtig samarbejdspart, som blandt andet tilbyder Krop og Kræft i Rådgivningen.

Mange aktiviteter udvikles i dialog med brugerne og opgaverne løses i samspil med de frivillige, som er tilknyttet rådgivningen. Desuden er der et tæt samarbejde med patientforeninger og Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger, områdekontor og hovedkontor.

Om stillingen
Som rådgivningsleder har du ansvaret for rådgivningens samlede aktiviteter, den daglige personaleledelse af 7 medarbejdere og en stor gruppe frivillige, økonomi, drift og udvikling af kræftrådgivningen. Du har ansvar for kontakten til eksterne samarbejdspartnere og forventes desuden at involvere dig såvel i det konkrete rådgivningsarbejde som i tværgående opgaver i Kræftens Bekæmpelse.

Rådgivningstilbuddene vil i de kommende år skulle udvikles inden for Kræftens Bekæmpelses nye politik for Patient- & Pårørendestøtte og nogle nyligt besluttede principper for fremtidens rådgivningstilbud. Ambitionen er en øget tilgængelighed til rådgivningstilbuddene, udvikling af mere ensartede tilbud i kræftrådgivningerne på tværs af landet, herunder til brugere med særlige behov, og at frivilliges og medarbejderes kompetencer anvendes bedst muligt.

Om dig

 • Du har en uddannelse som matcher arbejdsfeltet, fx psykolog, socialrådgiver eller sygeplejerske og gerne med terapeutisk efteruddannelse
 • Du har relevant lederuddannelse
 • Du har erfaring med personaleledelse og udviser tydeligt lederskab med en støttende og anerkendende tilgang
 • Du har blik for – og erfaring med – tværfagligt samarbejde og tværfaglige teams
 • Du kan indgå i arbejdsfællesskabet i tæt interaktion med både medarbejdere, frivillige og husets brugere
 • Du kan trives med en omskiftelig hverdag i et hus med mange aktiviteter, opgaver og relationer
 • Du kan gå forrest i dialogen med samarbejdspartnere i og uden for Kræftens Bekæmpelse
 • Du har fokus på høj brugertilfredshed og høj faglig kvalitet
 • Du har erfaring med psykosocial rådgivning og forståelse for, hvad der kræves for at agere i et felt, hvor mennesker er ramt af alvorlig sygdom
 • Du har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Du har måske erfaring med kræftområdet og frivilligområdet
 • Du er indstillet på, at der er aktiviteter aften og weekend, og at stillingen rummer planlæggelig rejseaktivitet
Vi tilbyder
Vi tilbyder et meningsfyldt og udfordrende lederjob i landets største sygdomsbekæmpende forening. Du indgår i et netværk med de øvrige rådgivningsledere i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats og du refererer til rådgivningschefen for rådgivningerne.

Arbejdstiden er røgfri.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte rådgivningschef, Chris Donkin på tlf. 21 40 03 55 eller psykolog, Lise Stampe Møller-Jørgensen på tlf. 23 32 45 30. Læs mere på www.cancer.dk.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Send din ansøgning via knappen nedenfor.
Ansøgningsfristen er 30. maj 2022 

1. samtalerunde foregår 13. juni og 2. samtalerunde den 21. juni. Mellem 1. og 2. samtale anvendes test.   

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022.

Ansøg