Vil du stå i spidsen for budgetafdelingen på en stor uddannelsesinstitution? Har du en dyb forståelse for budgetlægning og økonomistyring? Har du samtidig lysten og drivet til at påtage en vigtig personaleledelsesopgave? Så har vi lige nu en spændende mulighed til dig!

Københavns Professionshøjskole (KP) er en stor selvejende uddannelsesinstitution med 2.000 ansatte og 20.000 studerende. Vi har en omsætning på 1,5 mia. kr. Vi ejer selv vores bygninger og er placeret på flere lokationer i København, Hillerød og på Bornholm.

Som vores nye budgetchef bliver du ansvarlig for budgetlægningen og økonomistyringen af den samlede økonomi. Vi har en direktion, der arbejder faktabaseret og gerne vil udfordres, så en del af dit job bliver også med udgangspunkt i vores økonomidata at analysere og komme med forslag til forbedringer til styringen og ressourceallokeringen på KP. En af de største opgaver det næste år bliver at understøtte arbejdet med at udflytte uddannelser til lokationer uden for København som følge af den politisk indgåede aftale om udflytning af videregående uddannelser i Danmark.

Om jobbet
Din overordnede opgave er at lede budget- og økonomistyringsprocesserne på tværs af KP og sikre, at budgetafdelingen hele tiden er på forkant og ved hvad, der rører sig i organisationen. Du bliver daglig leder for 11 engagerede medarbejdere, der alle har en akademisk baggrund. Der er en ligelig fordeling mellem chef- og specialkonsulenter samt fuldmægtige.  Vi har lige ansat fire nye medarbejdere og har et enkelt barselsvikariat, som er under besættelse.

Du kommer derudover også til at spille en central rolle med at understøtte den fælles kultur og få rystet enheden sammen i en situation, hvor vi har ansat flere nye medarbejdere. Vores økonomistyring er afhængig af, at der er dyb sammenhæng mellem regnskabet og økonomistyringen. Et væsentligt element er derfor også at udbygge det gode samarbejde internt i økonomiafdelingen på tværs af de tre enheder Budget, Regnskab og Indkøb.

Vi har en god og sikker økonomistyring og har implementeret den nye registreringsramme for uddannelsesinstitutionerne i Danmark. Vi har på den baggrund en registreringspraksis der muliggør, at vi har et dybt indblik i ressourceanvendelsen og dermed kan se på tværs af de forskellige uddannelser, udarbejde rentabilitetsanalyser af de enkelte uddannelser og dermed understøtte en faktabaseret beslutningsproces.

Du får som budgetchef ansvar for at:

 • sikre udarbejdelsen af budgettet på hele KP
 • sikre gode processer for den løbende økonomistyring og økonomiopfølgning
 • videreudvikle og vedligeholde vores analyser af ressourceanvendelsen
 • klæde direktion og bestyrelsen på om økonomien på KP
 • sætte tydelig retning og kontinuerligt sikre relevans og kvalitet i budgetafdelingens aktiviteter
 • forsætte arbejdet med at skabe høj trivsel i afdelingen i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam 
 • sikre et velfungerende tværgående samarbejde med de øvrige enheder på KP.
Om dig
Vi forestiller os, at du:
 • har en relevant videregående uddannelse som eksempelvis økonom eller anden samfundsvidenskabelig uddannelse
 • har relevant erfaring fra større organisationer f.eks. fra centraladministrationen, en uddannelsesinstitution eller en stor virksomhed
 • har erfaring med ledelse f.eks. som teamleder, fagkoordinator eller med tidligere fuldt personaleledelsesansvar. Alternativt har du talent og stor motivation for ledelse  
 • har kendskab til statens regler og processer
 • evner at udvikle gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationen
 • er i stand til at holde det rolige overblik, vise tålmodighed og agere fleksibelt i forandringer.
Derudover har du en betydelig kapacitet på det budget- og økonomistyringsmæssige område samt et stærkt engagement og god forståelse for det at være en selvejende institution i staten. Du formår at sætte faglig retning, men samtidigt vægter du dialog og involvering højt i din ledelsesstil. Du ønsker at blive en del af en social velfungerende afdeling, hvor vi i perioder har travlt, men også prioriterer en hyggelig stund.

Om os
Økonomiafdelingen er forankret i vores Ressourceområde, som understøtter vores uddannelser med at levere Fremragende undervisning. Vi har udarbejdet et målbillede for den strategiske retning for økonomiafdelingen, som vi forventer at arbejde videre med.

Du kommer til at indgå i et velfungerende ledelsesteam, der ud over dig selv består af lederne for Indkøb og Regnskab - alle tre personaleledere refererer til økonomichefen. Samarbejdet i ledergruppen er kendetegnet ved, at der er en god stemning, åbenhed og tillid. Vi er optaget af et sundt ledelsesmiljø, lederudvikling og videndeling. Økonomiafdelingen har i alt 35 medarbejdere.

På Københavns Professionshøjskole er ambitionen at ledelse udøves professionelt med udgangspunkt i det fælles ledelsesgrundlag, så alle medarbejdere på KP oplever ledelse, der udvikler og understøtter deres arbejde. Som vores nye budgetchef er det derfor vigtigt, at du kan se dig selv i vores 6 ledelsesprincipper og har interesse for at udfolde din ledelsesopgave i denne ramme.

Vi kan tilbyde:
 • en spændende og udfordrende arbejdsplads i en stor organisation, hvor du vil få stor indflydelse på udvikling af KP’s budgetlægning og økonomistyring
 • et uhøjtidelig arbejdsmiljø, inspirerende samarbejder og gode muligheder for faglig sparring
 • et job i en stor organisation, der omsætter for ca. 1,5 mia. kr. årligt og har 2.000 ansatte.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som budgetchef. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Stillingen er en fast stilling uden højeste arbejdstid.

Arbejdspladsen er primært på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København. Der kan i mindre omfang være aktiviteter på vores øvrige adresser.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk og om vores strategi.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos chefkonsulent Mia Hvilshøj fra Genitor på telefon 2245 1576. Du er ligeledes velkommen til at kontakte økonomichef Per Langeland Christensen på telefon 4189 7377 eller pelc@kp.dk. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgerknappen senest onsdag den 10. november 2021.

Ansættelsessamtaler i uge 46 og anden samtaler i uge 47.

Ansøg