Har du lyst til at varetage opgaver tæt på kommunaldirektøren i en kommune med store ambitioner og fantastiske muligheder? Sætter du pris på at arbejde tæt på det politiske niveau i en veldreven kommune, og har du lyst til at være chef for 12 dybt engagerede og dygtige specialister? Så læs nysgerrigt videre:

Du vil som chef for kommunaldirektørens sekretariat være helt tæt på den øverste ledelse og med mulighed for at sætte dit præg på kommunaldirektørens sekretariat, så der fortsat kan ydes en betjening på højt fagligt niveau.

Norddjurs Kommune er i dag en økonomisk og ledelsesmæssigt veldrevet kommune. Ambitionerne for den fortsatte udvikling af kommunen er store – ambitioner, som du som chef for kommunaldirektørens sekretariat skal være med til at realisere.

Du får ansvaret for en række nøgleopgaver, der løses for borgmesteren, kommunaldirektøren og stabschefen. Du vil i det daglige arbejde have et meget tæt samspil, sparring og samarbejde med kommunaldirektøren. Den daglige dialog starter typisk om morgenen og vil ofte afslutte dagen.

Det er sekretariatets hovedopgaver at sikre og understøtte organisationens arbejde med politisk og administrativt prioriterede dagsordener, politisk betjening, sekretariatsbetjening, bæredygtig udvikling, strategisk HR, arbejdsmiljø og MED, kommunikation og markedsføring samt jura.

Sekretariatet agerer hurtigt og effektivt og løfter opgaver med stor fleksibilitet. Kul­tu­ren er præget af stort commitment og løsningsorienteret tilgang samt en tillidsbaseret og uformel tone, og godt humør.  

Du får mulighed for at præge sekretariatets udvikling og skal være med til at tegne afdelingen og sætte retningen indadtil. Du bliver mødt af engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Hverdagen er dynamisk, der er en særlig puls i afdelingen, og samarbejdet sker i et stærkt socialt fællesskab. Man vil gøre noget særligt, og man vil det sammen.

Sekretariatets medarbejdere er selvstændige og fagligt yderst kompetente på hver deres områder, men efterspørger også kompetent og inddragende personale- og faglig ledelse, der kan medvirke til at skabe større synergi i afdelingen og overordnet prioritere indsats og ressourcer, ligesom der er behov for faglig sparring i helt konkrete sager.

Du forventes blandt andet at have erfaring med og et stort engagement i forhold til politisk betjening og ledelsesunderstøttelse. Du har erfaring fra en politisk ledet organisation og kan navigere sikkert i et fortroligt og tæt samspil med den politiske og administrative ledelse. Du har solid leder- eller projektledererfaring og har et ledelsesmæssigt potentiale.

Som person er du analytisk stærk, har gode relationelle kompetencer og er dialogsøgende og løsningsorienteret. Du vil noget, har mod og overblik og agerer proaktivt.

Læs mere om Norddjurs Kommune og stillingen i job- og personprofilen her. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunaldirektør Christian Bertelsen på telefon 2491 2436, fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen på telefon 2374 4984 eller chefkonsulent i Genitor Evald Eriksen på telefon 4057 8708.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. juni kl. 10.00.

Søg stillingen på via knappen nedenfor.

Vores Norddjurs 
I Norddjurs Kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks, Vores Norddjurs. 
 
De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde, vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer samt i mødet med borger og omverden.

 

Ansøg