Nordea-fonden søger lige nu en projektkonsulent, som har lyst til at arbejde med Nordea-fonden og Tietgenfondens uddelinger og særligt projekter, der skal bidrage til at fremme børn og unges muligheder for at komme godt på vej. Vi har brug for en analytisk stærk, datadrevet projektkonsulent med indsigt i uddelingsområderne.

Ansøgningsfrist: 8. august 2022.

Vær med til at skabe gode liv
Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Årligt uddeler vi ca. 500 mio. kr. til over 2.000 projekter over hele landet – lige fra træværksted i kulturhuset til Den Nationale Platform for Gadeidræt og Ungdomsøen. Men vi gør mere end at dele penge ud. Vi lægger også stor vægt på at dele læring og viden fra projekterne for dermed at inspirere og understøtte støttemodtagere og ansøgere til endnu bedre at lykkes med deres projekter.

Nordea-fonden har også administrationsansvar for Tietgenfonden, der uddeler ca. 24 mio. kr. årligt til projekter, som fremmer dansk erhvervsliv på et samfundsgavnligt og almennyttigt grundlag. Siden 2017 har fonden haft fokus på at fremme attraktionsværdien af erhvervsuddannelser.

Udadvendt og datadrevet
Vi søger en projektkonsulent, der er interesseret i at understøtte ansøgere og støttemodtagere i at udvikle og gennemføre deres projekter bedst muligt inden for rammerne af uddelingsstrategierne i Nordea-fonden og Tietgenfonden.

Vores nye kollega skal være en holdspiller, som har lyst til at arbejde med et bredt felt af større og mindre foreninger, kommuner, ungdomsuddannelser, særligt erhvervsuddannelser, samt andre offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer. Det er vigtigt, at du har gode kommunikationsevner, både den engagerende mundtlige formidling og den præcise skriftlige fremstilling.

Vi lægger stor vægt på erfaring med og lyst til at udvikle fondens datadrevne, metodiske arbejde i forbindelse med implementering af uddelingsstrategier. Du skal have flair for at indsamle og analysere data til at styrke begge fondes arbejde med uddelinger og opfølgning på projekter. Vores nye kollega skal særligt bidrage til at løfte følgende opgaver i fællesskab med uddelingsafdelingen og øvrige afdelinger:

 • Følge op på støttede projekter – f.eks. analyse af uddelingsrunder, håndtering af løbende henvendelser vedrørende projektjusteringer, projektbesøg og håndtering af udbetalinger i henhold til sagsflow
 • Rådgive ansøgere om muligheder for at søge om støtte i Tietgenfonden – f.eks. gå i dialog med ansøgere og sagsbehandle og håndtere ansøgninger (dvs. vurdere, kvalificere, prioritere og skriftligt indstille projekter)
 • Øge kendskabet til begge fonde ved deltagelse i fondskonferencer, webinarer og støttede begivenheder i hele landet.

Som kollega og repræsentant for fonden er du:
 • en lyttende og empatisk rådgiver og facilitator for ansøgere
 • analytisk og rutineret i at arbejde datadrevet med Excel
 • struktureret og vant til at arbejde med deadlines
 • en ambitiøs holdspiller, som bidrager til et tværfagligt og respektfuldt internt samarbejde
 • nysgerrig og med mod på og lyst til at sætte dig ind i nye ting og lære sammen med os andre.

Den rigtige profil
Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau, f.eks. en samfundsfaglig eller naturvidenskabelig baggrund med mindst et par års relevant erhvervserfaring. Det er en fordel, hvis du har en interesse for og erfaring med børn og unges sundhed, trivsel og uddannelsesvalg.

Samtidig er et bredt kendskab til civilsamfundet og en personlig gennemslagskraft vigtige egenskaber, så du kan indgå i et samarbejde med kommende kolleger i hele administrationen og fondenes ansøgere og støttemodtagere.

Nordea-fonden som arbejdsplads
Du vil blive en del af Nordea-fondens uddelingsafdeling, der aktuelt består af otte medarbejdere og én studentermedhjælper.

I det daglige arbejde lægger vi vægt på godt samarbejde, en uhøjtidelig tone, og at vores indsats giver værdi for modtageren. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med vores andre engagerede kolleger i fonden. Vores kultur er båret af et stærkt fællesskab baseret på tre værdier som det fælles udgangspunkt i samspillet med vores omverden og hinanden:
 • Respekt – bygger bro mellem mennesker
 • Engagement – skaber muligheder
 • Ordentlighed – et grundlag for tillid.

Yderligere information
Har du spørgsmål om stillingen, kan du kontakte Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, på cpm@nordea-fonden.dk. Vær opmærksom på, at Nordea-fonden har lukket fra den 9. juli til og med den 24. juli.

Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning senest den 8. august 2022.

Vi forventer at afholde første samtalerunde medio august og tiltrædelse 1. oktober 2022.

Ansøg