Vil du være souschef i et velfungerende skoleområde i en stor ressourcestærk hovedstadskommune, der har alle forudsætninger for at drive landets bedste folkeskole? Og vil du gerne være leder i en ambitiøs kommune, der har modet til at gå nye veje og præge nationale dagsordener? Så skal du søge den ledige stilling som souschef i skoleområdet i Gentofte Kommune.

Med afsæt i visionen Læring uden grænser arbejder Gentofte Kommunes skoleområde med tre strategiske hovedindsatser: Fællesskaber, Synlig læring og Fremtidens udskoling. Skoleområdet er kendetegnet ved et ordentligt og tillidsfuldt samarbejde mellem den politiske ledelse, forvaltningen, skolerne, skolebestyrelserne og de faglige organisationer. Området er også kendetegnet ved stor tilslutning til og stabilitet omkring den overordnede retning og frihed til, at skolerne inden for denne kan udvikle sig forskelligt.

Du skal være souschef og strategisk sparringspartner for skolechefen, og opgavefordelingen aftales løbende med skolechefen. Udgangspunktet er, at du får det overordnede ledelsesansvar for de administrative funktioner med personaleledelse af administrative ledere samt af ledere af henholdsvis skolevisitation og udskolingshuset i Gentofte Kommune. Du får også ansvar for en række større opgaver og projekter som bl.a. udvikling og implementering af en helt ny ressourceallokeringsmodel.

Samarbejdet på tværs af afdelinger i Gentofte Kommune er også en vigtig del af dit arbejde, herunder sammenhængen mellem skole og dagtilbud og et tæt samarbejde med  Strategisk Udvikling og Support. Du vil endvidere blive en del af et strategisk netværk med de øvrige souschefer i direktørområdet BSKUF.

Du kan se en uddybende job- og personprofil med de krav og forventninger, Gentofte Kommune har til den nye skolechef lige her (PDF). Du kan se information om kommunen på www.gentofte.dk. Du er velkommen til at kontakte skolechef Susanne Poulsen på 5124 0459 eller partner i Genitor, Henning Meldgaard på 3141 0563 eller hm@genitor.dk for yderligere information.

Gentofte Kommune tilbyder ansættelse i henhold til gældende overenskomst efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Du kan søge stillingen via knappen nedenfor. Ansøgningsfristen er den 11. april 2023. Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøg