Lars kommer med 23 års erfaring fra centraladministrationen, og har her arbejdet specifikt med HR-området i 19 år i forskellige ministeriet og styrelser. De seneste 6 år har Lars været Koncern HR-chef i Uddannelses- og Forskningsministeriet med ansvar for den samlede HR-portefølje i ministeriets koncern, herunder ministeriets rekruttering, rekrutteringsstrategi og ledelsesudvikling. Som HR-chef har Lars selv stået i spidsen for rekruttering af chefer og topledere til ministerier, styrelser og fonde, og haft fokus på at rekruttere de rette ledere, da de er afgørende for virksomhedens resultater og medarbejdernes trivsel.

Se alle updates