De seneste seks et halvt år har Christian været kommunaldirektør i Aalborg Kommune, og før det har han været projektdirektør for Aalborg Letbane, teknisk direktør i Frederikshavn Kommune og kommer også med en konsulentbaggrund fra COWI. Han har desuden ”trådt sine barnesko” i Finansministeriet og Københavns Kommune og har dermed en meget tung erfaring, som vil komme Genitors mange kunder til gavn. Christian vil både løse opgaver ud fra vores kontor i Aarhus og i København.

Lars kommer med 23 års erfaring fra centraladministrationen, og har her arbejdet specifikt med HR-området i 19 år i forskellige ministeriet og styrelser. De seneste 6 år har Lars været Koncern HR-chef i Uddannelses- og Forskningsministeriet med ansvar for den samlede HR-portefølje i ministeriets koncern, herunder ministeriets rekruttering, rekrutteringsstrategi og ledelsesudvikling. Som HR-chef har Lars selv stået i spidsen for rekruttering af chefer og topledere til ministerier, styrelser og fonde, og haft fokus på at rekruttere de rette ledere, da de er afgørende for virksomhedens resultater og medarbejdernes trivsel.