Fra den 1. januar 2022 byder vi velkommen til Camilla. Hun har en stærk faglig profil fra universitetsverdenen, hvor hun som projektmedarbejder de sidste tre år har samarbejdet med både forskere og praktikere om at gøre god offentlig ledelse bedre. Camilla har især erfaring med at understøtte offentlige organisationer i at gennemføre dialogbaseret ledelsesevaluering og med at facilitere ledelsesudvikling og -træning for ledere og chefer. Derudover har Camilla tidligere erfaring med rekruttering af ledere på tværs af den offentlige sektor. Vi ser frem til flere gode kræfter i Genitor.