Københavns Kommune står over for vigtige udfordringer i forhold til at nytænke svarene på nogle af tidens centrale velfærdspolitiske opgaver.  


For Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betyder faktorer som ændret demografi, nye typer behov hos borgerne og større fokus på borgernes egne evner og ressourcer, at forvaltningen konstant må have skarpt fokus på at udvikle tilbud, der matcher borgernes krav og forventninger.


Som chef for analyse og effekt vil du sammen med en række engagerede medarbejdere få mulighed for at spille en central rolle i at sikre grundlaget for dette.


Du vil få ansvaret for, at der udvikles kreative, gennemarbejdede og fremsynede grundlag for politikformulering og fremadrettet handling, som understøtter de relevante skift i strategi og indsatser.


De primære virkemidler vil være et systematisk arbejde med ledelsesinformation, borgerinddragelse og analyse. Du vil være med til at sikre, at de fremadrettede beslutninger, der foretages, i stigende grad bygger på data og evidens. Og du vil være central i forhold til at sikre, at forvaltningens arbejde med at fokusere på effekt frem for blot på aktivitet fortsættes og styrkes.


Du vil skulle levere idéer og oplæg ind i den politiske dagsorden, og du vil spille en vigtig rolle i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samarbejde med Københavns Kommunes øvrige forvaltninger, fx i forbindelse med at sikre en høj kvalitet i de prognoser og analyser, som indgår som beslutningsgrundlag i budgetprocessen. Og du vil - som centerchef i Danmarks største kommune - være med til at sætte forvaltningen på den nationale dagsorden.


Du vil indgå som en del af centerledelsen i Center for Analyse, HR og Kvalitet med reference til direktionen.


Vores forventninger  

Der kan være forskellige karriereveje, der fører til denne stilling. Du har ledelseserfaring og har formodentlig tidligere arbejdet med ledelsesinformation, analyse, kvalitet, effekt, evaluering eller lignende og meget gerne med erfaring fra et politisk styret system.


Du har en stærk analytisk sans, tænker strategisk, handler udviklingsorienteret og demonstrerer politisk tæft. Som person og som leder tager du ansvar for at sikre helhedsorientering, fremsynethed og høj faglig kvalitet i opgaveløsningen. Du ser værdien i en åben, anerkendende og tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne har stor indflydelse på opgaveløsningen. Og du har både gennemslagskraft og kommunikativ styrke nok til at udfordre vante tænke- og handlemønstre.


Yderligere oplysninger 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter cheflønsaftalen for Københavns Kommune.


Du er velkommen til at ringe til direktør Lars Gregersen på 29 23 75 67 eller partner i Genitor, Jens Marcussen, på 31 41 05 87.


Du kan se jobprofilen på dette link.


www.kk.dk kan du læse om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – herunder ældrepolitikken ’Lev stærkt – hele livet’ og sundhedspolitikken ’Nyd livet, københavner’.


Søg stillingen via Københavs Kommunes hjemmeside senest den 29. september 2017.  


Der afholdes første ansættelsessamtaler den 9. oktober 2017. Anden samtale foregår 12. oktober 2017.

Se alle stillingsopslag