Vi er i vores centrale enhed Budget og Analyse på udkig efter en ny leder, der har lyst til og mod på at udvikle vores samarbejdsmodeller, koordinere vores økonomistyring, digitalisere vores processer, effektivisere vores arbejdsgange, og sidst men ikke mindst kan lide at være i en lille kommune, hvor opgaver og samarbejdspartnere rummer alt fra institutioner til politiske udvalg.


Enheden er en del af afdelingen Økonomi, Løn og Personale og IT, der består af hhv. Budget og Analyse, Regnskab og Finans, Løn og Personale samt IT. Du vil indgå i en ledergruppe bestående af i alt fire teamledere og en afdelingschef. Vi har eksisteret i to år, og ledergruppen er derfor forholdsvis ny.


Hvilke opgaver knyttes til jobbet? 

Du vil skulle lede en enhed, der netop er blevet udvidet med en række proceskonsulenter, så den nu består af 6 proceskonsulenter, 8 økonomikonsulenter og 1 BI-konsulent.


Vi har besluttet en ny samarbejdsmodel mellem vores afdeling og driftsafdelingerne, der er baseret på koordinerende teams med deltagelse af løn-, økonomi- og proceskonsulenter. Du skal derfor være med til at implementere og udvikle dette samarbejde til fælles gavn for både konsulenter og afdelinger.


Samtidig er styring og koordinering af opgaver i det økonomiske årshjul en stor og væsentlig del af jobbet. Du vil indgå som sparringspartner for afdelingschefen og direktionen i relation til budgetlægning, budgetopfølgning og i et vist omfang regnskab.


Vi arbejder med strategiplaner, og du vil sammen med den øvrige ledelse og afdelingschefen beslutte de tiltag, vi ønsker at igangsætte. Du vil deltage i de strategiske processer med direktion og byråd. Herudover vil du skulle koordinere større analyser og opgaver på tværs af organisationen med direktionen eller Strategisk Ledergruppe som bestiller/igangsætter.


Hvem er du? 

Vi forventer, at du er en åben og udviklingsorienteret person, der synes, at det er spændende at forbedre og udvikle vores økonomistyring, at udnytte mulighederne for at digitalisere, og som kan skabe sammenhæng mellem økonomi og forretning.


Du skal kunne drive forandringer igennem hos og med konsulenterne, og du skal kunne samarbejde på tværs af organisationen i forhold til at finde løsninger på både udfordringer og udviklingstiltag.


Vi forestiller os, at du har god indsigt i kommunal budgetlægning og økonomistyring, har været vant til at koordinere og styre større tværgående opgaver/projekter og teams, og kan udvikle vores "kundetilfredshed" i forhold til leverancer, processer og adfærd.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.


Vil du vide mere?

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til afdelingschef Anna Lise Kianzad, tlf. 65 15 14 12.


Det praktiske 

Du kan søge stillingen via dette link. Ansøgning vedlagt cv og relevant dokumentation skal være os i hænde senest 15. august kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler gennemføres i uge 34-35. Ansættelse sker hurtigst muligt herefter.

Se alle stillingsopslag