Er du en leder, der kan engagere og samle?Kost & Ernæringsforbundet er en moderne og dynamisk fagforening og interesseorganisation præget af udvikling og forandring, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. Vi søger en forhandlingschef, der brænder for at være leder af forhandlingsområdet – med ansvar for den kollektive og individuelle interessevaretagelse.Dine – og forhandlingsafdelingens – vigtigste opgaver bliver bl.a. at


 • Skabe værdi og resultater for vores medlemmer gennem en professionel og understøttende medlemsrådgivning 
 • Gå aktivt og engageret ind i arbejdet med at sikre et godt resultat til medlemmerne ved OK-18 
 • Rådgive formanden i spørgsmål på forhandlingsområdet 

Du får et job i en fagforening og interesseorganisation, der


 • Er tæt på sine medlemmer – og har høje ambitioner på deres vegne 
 • Er præget af åbenhed, involvering, indflydelse og medlemsdemokrati 
 • Lægger vægt på et tæt samspil mellem det administrative og politiske niveau 
 • Har 35 dygtige og engagerede medarbejdere, hvor du får ledelsesansvaret for de 10 


Kost & Ernæringsforbundet søger en forhandlingschef, der


 • Har stærke juridiske kompetencer og erfaring med overenskomstforhandlinger og overenskomster 
 • Har en uddannelse som cand.jur., cand.polit. eller lignende 
 • Er en god forhandler med blik for såvel proces som resultat 
 • Brænder for ledelsesopgaven – og med et helhedssyn på hele forbundet kan sætte rammer og retning for medarbejderne 
 • Er politisk og strategisk tænkende – og har erfaring fra en politisk ledet organisation 
 • Er beslutningsdygtig og kan sikre følgeskab omkring beslutningerne. Har empati, integritet og humor 


For at tiltrække et endnu stærkere ansøgerfelt har Kost & Ernæringsforbundet valgt at genopslå stillingen.Læs den fulde job- og personprofil på her. Du kan søge stillingen nedenfor.Kontakt gerne direktør for Kost & Ernæringsforbundet Rasmus Conradsen på 2311 2577 eller associeret partner i Genitor Martin Isenbecker på 2565 9231 med henblik på uddybende spørgsmål.


 

Ansøgningsfristen udløber den 21.08 2017 kl.10.00. Forventet tiltrædelse den 01.10 2017.


Søg stillingen

Se alle stillingsopslag