Transport-, Bygnings- og Boligministeriet søger en stærk juridisk profil med relevant erfaring fra den private eller offentlige sektor til at stå i spidsen for ministeriets kontraktkontor.Kontraktkontoret har ansvaret for at indkøbe trafik for staten på jernbaneområdet og færgeområdet og for at følge op på de indgåede kontrakter. De nuværende kontrakter omhandler DSB’s togtrafik, den udbudte togtrafik i Midt- og Vestjylland, færgetrafikken til Bornholm og færgeruterne Bøjden-Fynshav og Kalundborg-Samsø.Kontoret arbejder i øjeblikket intensivt med at forberede et nyt og større udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. En anden væsentlig opgave er at håndtere de kontraktlige konsekvenser af udrulningen af nye signalsystemer på hele statens tognet. Samtidig arbejdes der med et forestående operatørskifte i forhold til færgeruterne til Bornholm.Du varetager den daglige ledelse af 9 akademiske medarbejdere og 2 studenter i Kontraktkontoret. Medarbejderne i kontoret udgør et samlet kompetent hold med gode juridiske og økonomiske kompetencer og forståelse for de politiske processer.Du sætter rammerne for kontorets arbejde og sikrer, at kompetencerne bruges bedst muligt, og du skaber engagement og teamånd blandt medarbejderne. Du er god til at håndtere eksterne både kommercielle og politiske interessenter, ministerbetjening og kan samtidig sikre den faglige substans.Du indgår i departementets chefgruppe, der består af direktion og 11 chefkolleger.Den ideelle kandidat har: 

• erfaring med ledelse i en større politisk ledet organisation

• erfaring med håndtering af økonomiske og administrative problemstillinger

• erfaring med og/eller interesse for kontrakts-, udbuds- og statsstøtteret

• erfaring med at håndtere kommercielle aktører

• erfaring med ministerbetjening og de politiske processer

• en åben og udadvendt ledelsesstil samt evne til at motivere og skabe sammenhæng

• klar og stringent formuleringsevne og stærke kommunikative evner

• indlysende samarbejds- og forhandlingsevner.Det vil være en fordel, men er ikke en forudsætning, at du har kendskab til transportområdet.Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingens ansættelsesvilkår og aflønning fastsættes i henhold til ’Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten’ og er indplaceret i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelsen vil i udgangspunktet ske på åremålsvilkår med tiltrædelse 1. oktober 2017.Ansættelsesområdet er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner.Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til afdelingschef Hakon Iversen, tlf.: 41 71 27 00 eller partner Tina Overgaard i Konsulenthuset Genitor, tlf.: 31 41 05 82.Du kan læse mere om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet på www.trm.dk.Ansøgning

Send din ansøgning med kopi af eksamensbeviser m.v. senest den 9. august 2017. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside, www.trm.dk.Der vil blive anvendt konsulenter i rekrutteringsforløbet.Vi indkalder løbende til samtaler.Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ser mangfoldighed som en ressource og ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Departementet er medlem af Foreningen Nydansker. 


Se alle stillingsopslag