Hvad skal Region Sjælland leve af om 20 år?


Unik mulighed for indflydelse på den regionale vækst og udvikling. Strategisk topledelse og en fremtrædende rolle i tværgående samarbejde på tværs af virksomheder, region, kommuner og internationale fora. Det får du som Region Sjællands nye udviklingsdirektør.


Lige nu lægger Region Sjælland sporene for vækst og udvikling for de kommende år. I tæt samarbejde med regionens samarbejdspartnere formuleres en strategi og en investeringsplan, der skal sikre vækst og beskæftigelse i regionen. Målet er at skabe dobbelt så stor effekt for borgere og virksomheder af de regionale investeringer. Strategien skal samle og begejstre interessenter i erhvervslivet, kommuner, fagbevægelse og videninstitutioner. Den skal tiltrække dygtige ledere og medarbejdere til Region Sjælland. Og den skal tiltrække private investeringer fra Danmark og udlandet til udvikling af regionens geografi.


Som udviklingsdirektør kommer du til at stå i spidsen for en dynamisk og ambitiøs afdeling og samarbejdspartnere, der kan og vil. Du bliver en central aktør i betjeningen af Regionsrådet, regionens formand og Vækstforum. Du får mulighed for at påvirke udviklingen, for at igangsætte innovative løsninger, udvikle forslag til ny politik og udvikle chefer og medarbejdere. Og du skal fastholde og videreudvikle det gode tværgående samarbejde og netværk med eksterne interessenter, så Region Sjælland også fremadrettet opleves og efterspørges som en relevant samarbejdspartner og brobygger.


Kort sagt: forventningerne til dig er høje – og der er gode samarbejdsrelationer og resultater at tage udgangspunkt i.


Læs mere om stillingen som udviklingsdirektør i job- og personprofilen på dette link. Her er regionens forventninger til udviklingsdirektørens kompetencer også beskrevet.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til adm. direktør Per Bennetsen, tlf. 3066 0377, partner i Genitor Aps Henning Meldgaard, tlf. 3141 0563 eller chefkonsulent i Genitor Aps Nina Allin, tlf. 2838 0511 med henblik på̊ uddybende spørgsmål. Se også www.regionsjaelland.dk for information om Region Sjælland.


Ansøgningsfristen udløber den 13. august 2017.


Bilag

- Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

- Organisationsplan


Søg stillingen

Se alle stillingsopslag