Har du blik for både drift og udvikling?


I Hvidovre Kommune udvikler vi løsninger for – og sammen med – borgerne. Vi arbejder målrettet for, at vores ældre borgere kan leve et godt og aktivt liv og for, at vi kan blive ved med at levere omsorg og pleje på et højt niveau til de borgere, der har behov for det.


Vi har for nylig organiseret os i en ny centerstruktur, og søger nu en ny chef for Center for Sundhed og Ældre, der skal være med til at konsolidere og udvikle centeret. Centeret varetager opgaver og indsatser bredt inden for social- og sundhedsområdet, og såvel udfører- som myndighedsfunktioner er samlet under centerchefens ledelse. Sundheds- og ældreområdet er velfungerende, og vores tilbud er på et højt kvalitetsniveau.


Som ny centerchef bliver det din opgave at fortsætte den sikre drift – og med blik for en stram økonomistyring – samtidig stå for at udvikle og forny området, så vi også fremover kan tilbyde vores ældre borgere et højt serviceniveau.


Forventningerne til vores nye centerchef er derfor høje. Ud over en relevant uddannelse og ledelsesmæssig erfaring vil det være afgørende for os, at du kender området for sundhed og ældre godt – så du hurtigt og sikkert kan træde ind i jobbet. Læs den fulde jobprofil her, hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er nærmere beskrevet.


Vilkår forhandles individuelt på baggrund af erfaringer og kompetencer. Stillingen er omfattet af cheflønsaftalen og ønskes besat på overenskomstvilkår.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Susan Bjerregaard på telefon 4173 8423 eller associeret partner i Genitor Martin Isenbecker på telefon 2565 9231.


Du kan søge stillingen via linket nedenfor. Ansøgningsfristen udløber den 07.08. 2017, kl. 12.00. Søg stillingen

Se alle stillingsopslag