Genopslag: Projektchef til Koncern It i Udlændinge- og Integrationsministeriet

 

Om stillingen  

Udlændinge- og Integrationsministeriets Digitaliseringsstrategi 2021 skal implementeres, og der skal igangsættes og gennemføres en række it projekter, der har til formål at modernisere og udskifte en række centrale forretningssystemer. Vi søger en dedikeret projektchef til at stå i spidsen for denne transformation af it-landskabet i koncernen.


Din primære opgave bliver at sikre den nødvendige fremdrift i forhold til de konkrete it projekter samt styring af den samlede programportefølge. Opgaven skal løses i et tæt samarbejde med resten af Koncern It. Særligt i forhold til applikationsudvikling er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde og en god koordinering.


Du bliver en del af ledelsesgruppen i Koncern It og får personaleansvar for op til fem projektledere og en række eksterne projektledere.


Følgende opgaver er placeret i projektlederenheden:


 • Ansvar for programmets leveranceplan, økonomi, risici og issues, samt rapportering om status og fremdrift  
 • Kvalitetssikring af materiale og ledelsesprodukter  
 • Sikre helhed og sammenhæng i den samlede it-projektportefølje og koordinere afhængigheder  
 • Bistå med udpegning af projektdeltagere i forretningen og Koncern It  
 • Facilitere effektiv fordeling af ressourcer og kompetencer på tværs af projekterne  
 • Håndtere interne og eksterne leverandører  
 • Deltagelse i styregrupper  

Om dig  

Du har erfaring med program- og projektledelse og har en bred teknisk viden. Du skal være åben og resultatorienteret. Det er vigtigt, at du er god til at inddrage og samarbejde med fagkontorene i hele ministeriet og dermed understøtte forretningens behov.


Der vil blive lagt vægt på at du har/er:


 • evnen til at lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund  
 • serviceorienteret med fokus på at levere gode kundeoplevelser  
 • struktureret og med gode analytiske evner  
 • praktisk erfaring med implementering af processer  
 • erfaring med metoder og teknikker til brugerinddragelse og innovation  
 • erfaring med PRINCE2, agile metoder og den fællesstatslige it-projektmodel  

Din nye hverdag

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør. Statens It har ansvaret for basisinfrastruktur dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører.


I kontoret er vi ca. 55 engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.


Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, som matcher dine kvalifikationer.


Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Koncern It chef Charlotte Wedel på telefonnummer 20 48 06 90 eller på e-mail wedel@uibm.dk. Du er også velkommen til at kontakte partner Tina Overgaard fra konsulenthuset Genitor, der bistår med rekrutteringsprocessen, på telefonnummer 31 41 05 82 eller tina.overgaard@genitor.dk.


Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelsen ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.


Søg stillingen  

Upload din ansøgning mv. gennem dette link senest mandag den 7. august 2017, kl. 12.00.


Der afholdes 1. samtaler den 16. august 2017 og 2. samtaler den 25. august 2017. Kommer du videre til 2. samtale, vil du skulle igennem et testforløb.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Se alle stillingsopslag