Ingen skal stå alene med kræft. Kræftpatienter og pårørende skal have den støtte, de har brug. Kræftpatienter skal samtidig hurtigst og bedst muligt igennem kræftforløbet. Det arbejder Kræftens Bekæmpelse for. Vi tilbyder gratis rådgivning og støtte over hele landet, og vi omsætter solid viden og patientoplevelser til forbedringer i kræftforløbet. Vil du stå i spidsen for den vigtige indsats? Og er du en dygtig og inspirerende leder? Så skal du søge stillingen som afdelingschef for Patient- & Pårørendestøtte!  

 

Hvert år har Patient- & Pårørendestøtte kontakt med flere end 90.000 kræftpatienter og pårørende i kræftrådgivningerne over hele landet og på telefonrådgivningen Kræftlinjen. Det giver en unik og værdifuld viden om kræftpatienternes oplevelser, ønsker og behov, som vi bruger til at være kræftpatienters og pårørendes talerør gennem vores politiske arbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.


I foråret 2019 gennemfører vi en organisationsændring blandt andet for at styrke inddragelsen af kræftpatienters og pårørendes oplevelser og perspektiv i arbejdet for kvalitet og sammenhæng i det samlede kræftforløb og dermed yderligere understøtte det politiske arbejde i Kræftens Bekæmpelse ved at levere solid viden om kræftpatienters forløb.


Du har en stærk faglig profil og ambition i forhold til ansvarsområdet og oprigtig forståelse for den særlige situation kræftramte og deres pårørende er i. Du har et særligt blik for, hvordan ny og eksisterende viden skal omsættes politisk til gavn for kræftpatienterne. Og så er det vigtigt, at du har interesse for samspillet mellem ansatte og frivillige, både i den daglige opgaveløsning og i det politiske arbejde.


Du har en anerkendende og involverende ledelsesstil kombineret med en naturlig autoritet og gennemslagskraft. Du har en høj integritet og politisk tæft. Du formår ubesværet at etablere gode relationer til dine samarbejdspartnere på alle niveauer, og på det personlige plan er du en indlevende person med et godt humør og et stort personligt overskud og engagement. Det er en selvfølge, at du har indsigt i det samlede danske sundhedsområde, et veludbygget netværk og en relevant erfaring til at indgå i den øverste ledelse i en stor organisation.


Vi lægger vægt på, at du engagerer dig personligt og professionelt i kræftsagen. Vi tilbyder et spændende og udfordrende lederjob i et mangfoldigt, kreativt og innovativt miljø, hvor arbejdstiden selvfølgelig er røgfri.


Læs mere og søg jobbet på www.cancer.dk/job, hvor du også finder stillings- og personprofilen. Vi samarbejder med Genitor om at finde den helt rigtige person til stillingen, og som kandidat skal du være indstillet på at lade dig teste som et led i rekrutteringsprocessen.


Yderligere oplysninger fås hos administrerende direktør Jesper Fisker på 3525 7201 eller jf@cancer.dk, eller HR-chef Charlotte Dehlie på 3525 7260 eller cdehlie@cancer.dk. Henvendelse kan også ske til partner Jens Marcussen, Genitor, på 3141 0587 eller jm@genitor.dk.


Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar 2019


Vi modtager kun ansøgninger elektronisk via linket på www.cancer.dk/job.


Se alle stillingsopslag