Afdelingschefen for Asyl- og Migrationsafdelingen i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement bliver ny direktør i Udlændingestyrelsen. Derfor søger vi en ny afdelingschef.

 

Om stillingen

Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejdsopgaver favner bredt og omfatter tunge sagsområder og problemstillinger, som står helt centralt på den politiske dagsorden i Danmark og Europa.


Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Det gælder uanset, om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager på en forskerordning.


Afdelingschefen skal stå i spidsen for den del af ministeriet, der arbejder med asyl, internationalt udlændingesamarbejde, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt, humanitært ophold samt udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.


Den helt centrale opgave for afdelingschefen er at bistå ministeren med at formulere og udmønte dele af regeringens udlændingepolitik og i den forbindelse deltage i betjeningen af regeringen og Folketinget.


Afdelingschefen vil have et meget tæt dagligt samarbejde med afdelingschefen for Familie- og Opholdsafdelingen, og der er også et tæt samarbejde med de øvrige dele af ministeriet, andre statslige myndigheder og private aktører på området.


Afdelingschefen indgår i ministeriets koncerndirektion, der består af ledelsen i departementet og direktørerne i Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Afdelingschefen indgår dermed i arbejdet med den fortsatte overordnede udvikling af ministerområdet.


Afdelingen består af fire kontorer med i alt ca. 50 årsværk. Derudover er afdelingen indgang til departementet for Flygtningenævnet.


Om dig

Du skal være cand.jur., og derudover forventer vi, at du har:


  • Bred og solid erfaring med ledelse af politisk styrede organisationer   
  • Forvaltningsmæssig erfaring og hurtigt evner at sætte dig ind i juridisk komplekse områder  
  • God evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis  
  • Gode samarbejdsevner  
  • Lyst til at arbejde i en organisation med stor offentlig bevågenhed  
  • Lyst til at tage ansvar og gå foran i forhold til afdelingens ansvar og portefølje  
  • Blik for hvad der sker andre steder i verden på området.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 3. Stillingen besættes i udgangspunktet på åremål på overenskomstvilkår.


Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 39.


Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.


Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt gerne departementschef Christian Hesthaven på telefon 50 96 07 94 eller nuværende afdelingschef for Asyl- og Migrationsafdelingen Niels Henrik Larsen på telefon 61 98 34 32. Du kan også kontakte Tina Overgaard fra Genitor på telefon 31 41 05 82 for yderligere information om stillingen.


Ansøgning

Upload ansøgning, cv og eksamensbevis senest torsdag den 22. november 2018, kl. 12.00 via UIM's hjemmeside.


Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.


Vi afholder første samtalerunde den 23. november 2018 og anden samtalerunde den 27. november 2018. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos Genitor, der bistår ved ansættelsen.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker. 

Se alle stillingsopslag