Forberedende Grunduddannelse - Hovedstaden søger lederDen Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser og skal være forankret på nye selvstændige selvejende statslige institutioner, hvor der udvikles en stærk ny profession.


Institutionerne for forberedende grunduddannelse er etableret i september 2018 og skal med medarbejdere fra primært VUC-centre og produktionsskoler udvikle en ny fælles profession og et fagligt felt, som har et indbyrdes fællesskab om at udvikle rammer og metodiske tilgange, som kan løfte målgruppen. Den nye FGU skal være klar til at modtage de første elever i august 2019.


København Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner er gået sammen om at oprette én FGU-institution, FGU-Hovedstaden, som består af fire skoler.


Du får det overordnede ledelsesansvar for:

  • udvikling og drift af Danmarks største FGU–institution 
  • sikring af et relevant og attraktivt uddannelsestilbud til mere end 1000 unge i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. 

Vi ønsker en leder, der brænder for ungeområdet, og hvis vision er, at alle unge får en uddannelse, og bliver i stand til at forsørge sig selv. Du får mulighed for stor indflydelse på mange unges fremtid.


Som leder af FGU Hovedstaden bliver du ansvarlig for en omfattende etablerings- og forandringsproces, der spænder vidt - fra udvikling af FGU-institutionens strategi og målsætninger til etablering af en helt ny institutions daglige drift, lærerkollegium, ledelse og administration, bygninger mv.


Du skal som FGU-leder etablere et tæt og dynamisk samspil med bestyrelsen og andre strategiske samarbejdsparter, herunder den kommunale ungeindsats i de fire kommuner, uddannelsesinstitutioner og det lokale arbejdsmarked.


Du får det overordnede ansvar for at udvikle skolernes tre uddannelsesspor og det pædagogisk didaktiske grundlag, og du skal både i tale og handling sikre, at institutionens strategi og målsætninger giver mening og retning for ledere og medarbejdere.

Du får ansvaret for en overordnet økonomisk styring og prioritering af FGU-institutionens samlede ressourcer, herunder en effektiv organisering af institutionen. Du kan forvente at blive inspireret og udfordret i samspil med en engageret bestyrelse, fire dygtige pædagogiske ledere og en masse engagerede medarbejdere.


Kompetencer - krav til lederens profil og kompetencer. 

Du har en faglig og personlig tyngde og evner at eksekvere, og du kan være dialogisk og involverende i den omfattende udviklings- og forandringsproces, etableringen af FGU indebærer, for at sikre, at der skabes en fælles sund samarbejdende kultur på institutionen.


Du har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med ledelse på strategisk niveau. Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • Har et solidt kendskab til uddannelsesområdet, herunder med arbejdet med unge, der ikke går den lige vej 
  • Har viden om og forståelse for lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipper på FGU-området, herunder vilkårene for statsligt selvejende institutioner 
  • Har viden om og forståelse for udvikling af uddannelsernes indhold og kan sikre udvikling af institutionens pædagogiske didaktiske grundlag 
  • Omsætter strategi, mål, ideer og ambitioner til konkrete handlinger 
  • Kan dokumentere synlige resultater på, at du er en leder, der kan stå i spidsen for en kulturforandringsproces, og som kan skabe en velfungerende organisation. 

Du finder en uddybende lederprofil her (kommer snart). 


Vilkår

Stillingen er på fuld tid med start snarest muligt. Ansættelsesforholdet er uden øvre arbejdstid.


Ansættelse sker på individuel kontrakt og den samlede løn aftales med bestyrelsen.


Ansøgning 

Ansøgningsfristen udløber den 3. december 2018 og stillingen kan søges nedenfor.

For yderligere oplysninger mm. kontakt formand for bestyrelsen Jesper Christensen tlf. 33 66 20 00 eller næstformand Lone Loklindt tlf. 28 98 21 06.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag