Vil du være en del af Det Juridiske Fakultets topledelse og præge udviklingen af fakultetets position som førende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for retsvidenskab? Og vil du være med til at udleve Københavns Universitets nye strategi 2023 - Talent og Samarbejde? Så er du måske vores kommende prodekan for uddannelse.


Du får det overordnede ansvar for at udvikle fakultetets forskningsbaserede uddannelser, så udviklingen til stadighed er baseret på den nyeste viden inden for pædagogik og didaktik. Vores uddannelser skal sikre, at fakultetets dimittender står stærkt i konkurrencen om ansættelse såvel nationalt som internationalt. Du vil få et tæt samarbejde med fakultetets studienævn, øvrige råd og nævn, studenterorganisationer og fakultetets aftagerpanel.


Du er en dynamisk og visionær leder med integritet og gennemslagskraft. Du har en uddannelsesbaggrund inden for et af fakultetets fagområder og er en anerkendt forsker med forsknings- og undervisningserfaring samt har indsigt i at arbejde med udvikling og drift af forskningsbaseret uddannelse.


Læs den fulde job- og personprofil her. Ansøgninger sendes til Københavns Universitet via linket www.jobportal.ku.dk


Kontakt gerne dekan for Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen på mail: dekan@jur.ku.dk eller partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231 med henblik på uddybende spørgsmål.


Ansøgningsfristen udløber torsdag den 22. november 2018. Stillingen besættes på åremål. Tiltrædelse snarest. 


Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Se alle stillingsopslag