Som regnskabschef i Energistyrelsen får du mulighed for at løfte en vigtig og meningsfuld opgave i en styrelse, der bidrager til den grønne omstilling, både nationalt og internationalt. Energistyrelsen er samtidig en styrelse med en høj finansiel væsentlighed og adskillige gebyr- og tilskudsordninger. Det stiller krav til rigtige regnskaber, klare finansielle arbejdsgange og interne kontroller samt en professionel risikostyring – og her spiller du en helt central rolle. 


Du bliver en del af en styrelse, som fra årsskiftet 2017/2018 har fået ansvaret for en række store og komplekse tilskudsordninger fra Energinet. De nye opgaver betyder, at Energistyrelsens samlede økonomi blev øget markant – fra ca. 5 mia. kr. til over 12 mia. kr. årligt. Udviklingen medfører en række nye og spændende opgaver, som du får mulighed for at præge.


Dine primære opgaver omfatter: 

  • Løbende aflæggelse af korrekte regnskaber baseret på gennemsigtige og veldokumenterede forretningsgange  
  • Udvikling og vedligeholdelse af centrale paradigmer for korrekt tilskuds- og gebyrforvaltning  
  • Interne kontroller  
  • Opfølgning på aftalt arbejdsdeling med Statens Administration  
  • Et professionelt og konstruktivt samarbejde med Rigsrevisionen på alle revisionsområder samt implementering af anbefalinger  
  • Faglig ledelse af ni medarbejdere i Regnskab- og Compliance-teamet  

Der er tale om en stilling med et betydeligt fagligt ansvar, men ikke med formelt personaleledelsesansvar. Du refererer til styrelsens økonomichef og indgår i Økonomienhedens ledelsesgruppe sammen med økonomichefen samt en souschef. 


Om dig  

Du har en solid regnskabsmæssig profil med en relevant uddannelse. Gerne erfaring med revision, ligesom erfaring fra staten er en fordel, men ikke et krav. 


Du har lyst til og talent for faglig ledelse. Du er løsningsfokuseret, har stærke samarbejdsevner og formår at skabe et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde internt såvel som eksternt. Derudover er du handlekraftig og en god organisator, hvor gennemsigtighed, dokumentation og planlægning er i højsædet.


Om os  

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion og energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.


Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi- og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen, hvilket også er til gavn for danske eksportvirksomheder. 


Økonomienheden i styrelsen består af 17 medarbejdere, som løser en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver.   


Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 2015 været en styrelse under Energi–, Forsynings- og Klimaministeriet. 

 

 Yderligere information  

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Afhængig af erfaring sker ansættelsen som chefkonsulent uden personaleledelsesansvar (LR36).


Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.


Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte økonomichef Mads Krogh på mail mag@ens.dk eller teamleder for regnskabet, Finn Vivet på mail fnv@ens.dk


Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Du søger via dette link til Energistyrelsens hjemmeside. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 22. november 2018.    

Se alle stillingsopslag