Vil du være Borgercenter Handicaps nye økonomichef – med landets største økonomi på handicapområdet og et årligt budget på godt 2 milliarder? 

 

Kan du jonglere med store tal, og har du politisk tæft? Er du en dygtig leder, og har du erfaring med at koble drift og strategi? Kan du gennemskue komplicerede økonomiske problemstillinger og formidle dem klart? Har du erfaring med styring i en politisk ledet og tillidsbaseret organisation, og vil du være med til at udvikle servicen til borgere med handicap?


Så søg stillingen som Borgercenter Handicaps nye økonomichef.


Borgercenter Handicap – din nye arbejdsplads 

Borgercenter Handicap har ansvaret for Københavns Kommunes indsats over for børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap. Borgercentret har myndighedsansvaret og ansvaret for driften af en lang række dag- og døgntilbud, hjælpemiddelområdet, hjemmevejledning og ledsageordning m.fl. Alt sammen ydelser, som sammen med borgercenterets kompetente medarbejdere bidrager til at understøtte og skabe forudsætninger for, at københavnere med handicap kan udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv. Borgercenter Handicap har et samlet budget på godt 2 mia. kr. og omfatter 8 centre med tilbud placeret i hele kommunen og enkelte udenfor kommunegrænsen samt 4 myndighedsenheder og et hjemmevejleder/ledsagerkorps, som alle har til huse på Thoravej. Borgercentret beskæftiger ca. 2000 års-værk fordelt på ca. 3.000 medarbejdere.


Du kommer til at sidde i borgercentrets centrale stab sammen med omkring 40 andre medarbejdere, der alle sammen arbejder med at understøtte og udvikle indsatsen over for borgere med handicap. Vi tilbyder et spændende job med store faglige udfordringer, en kvalificeret og engageret medarbejdergruppe og gode chefkolleger. Du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt – i et inspirerende og uformelt arbejdsklima.


Dine arbejdsopgaver 

Som økonomichef bliver du ansvarlig for den overordnede styring af økonomien i Borgercenter Handicap og udarbejdelse af budgetoplæg, så organisationen tilpasser sig fremtidens behov. Du får ansvaret for borgercenterets budgetopfølgning og regnskab samt ledelsestilsynet på økonomi- og regnskabsområdet. Du bliver daglig leder med personaleansvar for en gruppe på 14 engagerede og dygtige medarbejdere, og du kommer til at indgå i den samlede borgercenterledelse, hvor den strategiske retning sættes, og tværgående beslutninger træffes. Du vil desuden løbende samarbejde med ledere og økonomimedarbejdere i de 8 centre, 4 myndighedsenheder, underliggende enheder i Borgercenter Handicap og med kollegaer i Socialforvaltningens centrale kontorer.


Din profil 

Arbejdsopgaverne indebærer et betydeligt selvstændigt ansvar og forudsætter personligt initiativ i opgaveløsningen.


Vi søger en person, der:

  • Har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund
  • Har betydelig ledelseserfaring fra strategi til eksekvering, herunder evner ledelse af forandring 
  • Har erfaring med økonomistyring – gerne fra en politisk styret organisation
  • Er god til at samarbejde og skabe resultater ved at inddrage og motivere andre
  • Er en tillidsfuld personaleleder med fokus på sine medarbejderes trivsel og udvikling 
  • Er klar og tydelig både mundtligt og skriftligt
  • Har fokus på sikker drift og kan se løsninger og nye muligheder 

Yderligere oplysninger 

Stillingen er til besættelse senest pr. 1. januar 2019. Arbejdsstedet er Thoravej, København NV.


Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.


Vi samarbejder med Genitor, der som led i ansættelsesforløbet står for test af relevante kandidater. Test afholdes mellem første og anden interviewrunde. Interviewrunderne forventes afholdt i uge 46 og 47.


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte borgercentercheferne Lasse Falck Steenland på tlf.: 42 12 39 00 eller Mette Boskov Vedsmand på tlf.: 51 60 48 47 for en fortrolig drøftelse af dine muligheder i stillingen. Yderligere oplysninger om Socialforvaltningen finder du på www.kk.dk herunder Behovsanalyse på socialområdet 2010-2026.


Søg stillingen senest onsdag den 31. oktober 2018 via dette link på Københavns Kommunes hjemmeside.


Se alle stillingsopslag