En enestående mulighed for at være med  i opbygningen af en ny styrelse.  


Sekretariatet for Ankenævnet for Patienterstatning er en del af  Styrelsen for Patientklager, der blevetableret 1. juli 2018 og placeret i Aarhus i forbindelse med regeringens plan”Bedre Balance II” og beslutningen om at opdele Styrelsen for Patientsikkerhed  i to styrelser.


Udflytningen stiller store krav til  organisationen, men åbner samtidig et unikt vindue for at udvikle området, og  du får som ny kontorchef mulighed for at sætte dit præg på både den faglige,  kulturelle og ledelsesmæssige udvikling af styrelsen.


Som kontorchef står du i spidsen for at samle, opbygge og videreudvikle Sekretariatet  for Ankenævnet for Patienterstatning i Aarhus. Du skal sikre gode rammer, så  ledere og medarbejdere fortsat kan sikre en effektiv sagsbehandling af høj  juridisk og sundhedsfaglig kvalitet.  Samtidig  er det forventningen, at du kan sætte en udviklingsdagsorden, der udfordrer  organisationen til at tænke og arbejde på nye måder med respekt for det  eksisterende grundlag.


Som kontorchef går du forrest og bidrager proaktivt til udviklingen af  den samlede styrelse og det tværgående samarbejde og sikrer, at sekretariatet  bliver en velintegreret del af styrelsen.


Du bliver kontorchef for et juridisk spændende og komplekst område og ansvarlig for en opgave, der har stor betydning for opretholdelsen af  patientsikkerheden og retssikkerheden på området. Du får ansvaret for 2  sektionsledere og ca. 40 medarbejdere, der har både tro på og vilje til at  opbygge det ”nye” sekretariat, der i den grad er præget af energi og pionerånd.


Du har en juridisk baggrund, har ledererfaring og er analytisk og  strategisk stærk. Som leder er du tydeligt retningssættende og har en  anerkendende og involverende ledelsesstil. Som person har du stærke  relationelle kompetencer, du er ambitiøs og har høj personlig integritet.


Læs  mere om stillingen i job- og personprofilen, som du finder her. Har du  spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør for  Styrelsen for Patientklager Lizzi Krarup Jakobsen, tlf. 2543 1680 eller fra  Genitor chefkonsulent Evald Eriksen tlf. 4057 8708 samt chefkonsulent Katharina  Jespersen tlf. 5151 5215.


Du  kan søge stillingen på Styrelsen for Patientklager hjemmeside her.

 

Ansøgningsfristen udløber  torsdag den 1. november kl. 10.00. 

Se alle stillingsopslag