Om os   

Miljøstyrelsen er faglig styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, der bistår minister og departement med det faglige grundlag m.m. for ministeriets arbejde. Styrelsen forvalter en lang række nationale og internationale regler om miljø- og naturbeskyttelse og træffer som national myndighed afgørelser på en række af disse områder. Miljøstyrelsen er fagligt forankret i fire faglige centre forhhv. rent vand, rig natur, sikker kemi og grøn produktion, samt et center for stabsfunktioner. Miljøstyrelsen har fra april 2019 hovedkontor i Odense og er organiseret i 23 enheder med mere end 900 medarbejdere, heraf ca. halvdelen placeret i lokale enheder landet over. Direktionen består af en direktør og tre vicedirektører.


Om jobbet   

Miljøstyrelsen søger en vicedirektør for natur-, virksomheds- og erhvervsområdet. Stillingen er fra april 2019 placeret i styrelsens hovedsæde i Odense. Du vil få ansvaret for styrelsens opgaver omkring naturbeskyttelse, virksomhedsregulering og cirkulær økonomi samt en række decentrale overvågnings- og virksomhedsenheder. 


Enhederne varetager en række faglige opgaver, som har tilknytning til reguleringen i det åbne land, til miljøreguleringen af større danske virksomheder og til fastlæggelsen af rammerne for udviklingen af den cirkulære økonomi og affaldsområdet samt dele af vand- og naturovervågningen.


Du vil skulle indgå i tæt og konstruktivt samspil med den øvrige direktion om den samlede ledelse og udvikling af Miljøstyrelsen. Fordeling af ansvar for styrelsens faglige områder kan justeres, hvis der opstår behov for det. 


Om dig  

Du har godt kendskab til natur- og miljøområdet og ledelseserfaring fra et departement, en styrelse eller en anden større organisation. Din ledelseserfaring er bred og gerne på direktionsniveau og omfatter også erfaring med forandringsprocesser, herunder gerne også med digitaliseringsprocesser. Du har god politisk fornemmelse og stærke forvaltningsmæssige kompetencer. Vi lægger vægt på, at du er i stand til at fylde rummet med klar og overbevisende kommunikation. Du har et godt hoved, og du interesserer dig levende for ledelse af mennesker og udvikling af organisationer. Dialog er et vigtigt arbejdsredskab for dig, og du er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer.  


Du skal være indstillet på at indgå i et tæt, forpligtende og humørfyldt samarbejde med resten af direktionen. Vi har hver vores ansvarsområder men lægger vægt på, at de væsentligste beslutninger træffes i fællesskab. Vores ambition er at være rollemodeller for et tæt samarbejde på tværs af styrelsens ansvarsområder og på tværs af ministeriets institutioner.


Løn- og ansættelsesforhold er som vicedirektør i staten og sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 2, på årligt kr. 634.227 i aktuelt niveau. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand kunne finde sted i LR 38. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.


Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Odense.


Flere oplysninger kan fås hos direktør Lars Hindkjær på 7254 4106.


Sådan søger du stillingen 

Ansøgning og CV skal være modtaget senest den 17.oktober 2018. Du søger stillingen online ved at trykke på ”Søg Stillingen” nedenfor stillingsopslaget. Vi forventer at holde 1. samtaler den 25. og 26. oktober 2018 og 2. samtaler den 29. oktober 2018. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag