Afdelingschefen for Familie- og Opholdsafdelingen i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement bliver ny departementschef i ministeriet. Derfor søger vi en ny afdelingschef.


Stillingen  

Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejdsopgaver favner bredt og omfatter tunge sagsområder og problemstillinger, som står helt centralt på den politiske dagsorden i Danmark og Europa.


Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Det gælder uanset, om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager på en forskerordning.


Afdelingschefen skal stå i spidsen for den del af ministeriet, der arbejder med familiesammenføring, tidsubegrænset ophold, indfødsret og EU-rettens regler om fri bevægelighed.


Den helt centrale opgave for afdelingschefen er at bistå ministeren med at formulere og udmønte dele af regeringens udlændingepolitik og i den forbindelse deltage i betjeningen af regeringen og Folketinget.


Afdelingschefen vil have et meget tæt dagligt samarbejde med afdelingschefen for Asyl- og Migrationsafdelingen, og der er også et tæt samarbejde med de øvrige dele af ministeriet, andre statslige myndigheder, kommuner og private aktører på området.


Afdelingschefen indgår i ministeriets koncerndirektion, der består af ledelsen i departementet og direktørerne i Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Afdelingschefen indgår dermed i arbejdet med den fortsatte overordnede udvikling af ministerområdet.


Afdelingen består af tre kontorer med i alt ca. 85 årsværk. Derudover er afdelingen indgang til departementet for Udlændingenævnet og Nationalt ID-center.


Om dig 

Du skal være cand.jur., og derudover forventer vi, at du har:


•Bred og solid erfaring med ledelse af politisk styrede organisationer

•Forvaltningsmæssig erfaring og gerne kendskab til området

•God evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis

•Gode samarbejdsevner

•Lyst til at arbejde i en organisation med stor offentlig bevågenhed

•Lyst til at tage ansvar og gå foran i forhold til afdelingens ansvar og portefølje

•Blik for hvad der sker andre steder i verden på området.


Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 3. Stillingen besættes i udgangspunktet på åremål på overenskomstvilkår.


Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 39. 


Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT”, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.


Hvis du vil vide mere om stillingen, så kontakt gerne nuværende afdelingschef for Familie- og Opholdsafdelingen Christian Hesthaven på telefon 61 98 34 32, afdelingschef for Koncernstyring Line Skytte Mørk Hansen på telefon 61 98 33 42 eller partner i Genitor Tina Overgaard på telefon 31410582.


Ansøgning 

Upload ansøgning, cv og eksamensbevis senest søndag den 21. oktober 2018 via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.


Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.


Vi afholder første samtalerunde tirsdag den 23. oktober 2018 og anden samtalerunde fredag den 26. oktober. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, der bistår ved ansættelsen.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.


Behandling af persondata 

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf   


Se alle stillingsopslag