Skanderborg Kommune søger en handlekraftig og tydelig skoleleder, der med en inddragende og visionær ledelsesstil vil fastholde og videreudvikle den positive udvikling på Herskind Skole & Børnehus med særlig fokus på skolens vision om et højt fagligt niveau og et stærkt samarbejde mellem skole, forældre og øvrige interessenter.


Som skoleleder på Herskind Skole og Børnehus får du det overordnede ansvar for skolen og dagtilbuddenes ledelse, drift, økonomi og udvikling. Du er ligeledes ansvarlig for implementering af Skanderborg Byråds politikker og målsætninger. Du vil, sammen med den øvrige ledelse, skulle sikre en stærk fælles ledelse, som kan sætte en tydelig og klar retning for skolens udvikling.


Om Herskind Skole & Børnehus

Herskind Skole & Børnehus er en central kulturinstitution og et centralt omdrejningspunkt i landsbyen Herskind (nær Galten) i Skanderborg Kommune. Skolen fungerer inden for rammerne af Landsbyordningen. Det betyder, at Herskind Skole & Børnehus, ud over folkeskolen, er en institution med vuggestue, SFO og klub. Skolen og dagtilbuddene har fælles en ledelse og en fælles bestyrelse. Der er i alt 261 børn fordelt med 208 elever i folkeskolen, 42 børn i børnehaven og 12 børn i vuggestuen.


Herskind Skole og Børnehus er på mange måder en veldrevet og velfungerende skole med en stærk forankring i og betydning for lokalsamfundet. Der støttes op om skolens aktiviteter og forældre stiller gerne deres arbejdskraft til rådighed, hvis der skal ydes en ekstra indsats i forhold til skolen og eleverne/børnene. Som skoleleder skal du derfor sikre, at interessenter omkring skolen oplever et stærkt fællesskab og en stærk sammenhængskraft. Du skal være dialogskabende og inspirerende i forhold til lokalområdet, forældre og elever/børn.


Visionær og samlende leder med stærke kommunikative kompetencer 

Ideelt set er du læreruddannet eller har tilegnet dig kompetencer, som ækvivalerer hermed. Du har erfaring med drift, administration og økonomistyring. Du har gerne ledelseserfaring, eksempelvis som afdelingsleder eller viceskoleleder, og du har ideelt set en lederuddannelse. Du er en stærk kommunikator – både mundtligt og skriftligt – som kan nå ud til medarbejdere, forældre og øvrige interessenter på en inspirerende og tillidsvækkende måde.


Som leder er du handlekraftig, tydelig og synlig. Du kan sikre følgeskab af både elever, forældre og medarbejdere. Du har modet og ambitionerne til at sætte barren højt for Herskind Skole & Børnehus. Din ledelsesstil er nærværende, rummelig og inddragende. Du kan dermed både lytte, være nysgerrig og stå fast på din beslutning, når situationen kræver det.


I Skanderborg Kommune arbejdes der med Synlig Læring og Trivsel - det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til dette.


Yderligere oplysninger 

Du kan finde yderligere oplysninger om stillingen i den uddybende job- og personprofil.


Alle interesserede ansøgere opfordres til at besøge Herskind Skole & Børnehus og få en rundvisning. Ønskes dette, kontaktes:


konstitueret skoleleder Mogens Christensen på telefon 60 53 22 34.

Derudover kan du kontakte

chefkonsulent for skoler og specialtilbud, Torben Steen på tlf. 23 39 61 77

børn og Ungechef Søren Aalund på tlf. 29 36 59 48.


For de kandidater der udvælges til anden samtalerunde, vil Genitor være ansvarlig for gennemførelsen af test og indhentelse af referencer. Vi gør opmærksom på, at omfanget af testen vil være af 2-3 timers varighed og foregå på Genitors kontor i Aarhus d. 24. eller 25. oktober. På Genitors hjemmeside finder du en nærmere beskrivelse af testforløbet.


Ansøgningsfrist

 5.oktober 2018.

Se alle stillingsopslag