Direktør til Udlændingestyrelsen 

 

Udlændingestyrelsens nuværende direktør har fået nyt job, og vi søger derfor en ny direktør. Som direktør for Udlændingestyrelsen skal du stå i spidsen for en styrelse, som på en og samme tid skal levere sikker og effektiv administration, skal kunne bidrage med indspil til minister og Folketinget, og hvis arbejde sker under stor offentlig bevågenhed. 


Om stillingen 

Udlændingestyrelsens hovedområde er administration af lovgivning om udlændinge, dvs. behandling af ansøgninger om bl.a. asyl, familiesammenføring og visum. Styrelsen varetager også en række andre opgaver på udlændingeområdet, hvor en af hovedopgaverne er det overordnede ansvar for indkvartering af asylansøgere og vilkårene for de indkvarterede. Herudover bidrager styrelsen til ministerbetjening og tager del i det internationale samarbejde på udlændingeområdet. Styrelsens arbejde sker i tæt samarbejde med andre statslige myndigheder, kommuner, private organisationer og operatører på asylområdet.


Der er ca. 600 medarbejdere i styrelsen. Styrelsen er i øjeblikket beliggende dels på Østrebro og dels i Center Sandholm i Allerød, som er modtagecenter for alle asylansøgere. Styrelsen skal i marts 2020 flytte til Næstved i et nybygget domicil. Asylsagsbehandlingen vil fortsat foregå i Center Sandholm i Allerød.


Styrelsen har tre vicedirektører, der refererer til direktøren. Direktøren refererer til departementschefen for Udlændinge- og Integrationsministeriet og indgår i ministeriets koncerndirektion.


Om dig 

Direktøren for Udlændingestyrelsen skal de kommende år stå i spidsen for videreudvikling af styrelsen i nye rammer i Næstved. En vigtig opgave er at sikre sammenhængskraft på tværs i styrelsen mellem Næstved og den del af styrelsen, der skal blive i Allerød. Samtidigt med, at direktøren bliver ansvarlig for en succesfuld flytning til Næstved, er det afgørende at kunne sikre en stabil drift og samtidig bidrage med indspil til minister og Folketinget.


Udlændinge- og Integrationsministeriet søger en direktør til Udlændingestyrelsen, der

  • Har bred og solid erfaring med ledelse af politisk styrede organisationer
  • Udviser handlekraft og synligt lederskab
  • Kan drive og udvikle en effektiv og driftssikker styrelse
  • Har gode samarbejdsevner og forstår at skabe gode relationer
  • Har stærke kommunikative evner og lyst til at arbejde i en organisation med stor offentlig bevågenhed
  • Er god til at føre politiske beslutninger ud i praksis 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 4. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 40. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.


Indtil styrelsens flytning til Næstved er arbejdsstedet i København. Herefter vil arbejdsstedet være Næstved.


Vil du vide mere om stillingen, så kontakt departementschef Uffe Toudal Pedersen på telefonnummer 50 96 07 94 eller på e-mail utp@uim.dk eller partner i Genitor Tina Overgaard på telefonnummer 31 41 05 82 eller på e-mail to@genitor.dk.


Det bemærkes, at der kræves sikkerhedsgodkendelse til hemmeligt for ansættelse i stillingen.


Søg stillingen 

Klik på følgende link og upload din ansøgning og cv mv. senest mandag den 8. oktober 2018. 

 

Da Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have ny departementschef, vil der først blive afholdt samtaler, når denne er udpeget. Der vil være to samtalerunder. Efter første samtalerunde vil der være et testforløb hos konsulentfirmaet Genitor, der bistår ved ansættelsen.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.


Behandling af persondata 

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om- dig.pdf 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: udlændinge og integration. Ministeriet har omkring 1.200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Udlændingenævnets sekretariat, Flygtningenævnets sekretariat og Nationalt ID-center. 

Se alle stillingsopslag