Har du erfaring med juridisk sagsbehandling, og har du lyst til at indgå i ledelsen af et kontor, er stillingen som souschef i 1. Familiesammenføringskontor i Udlændingestyrelsen måske noget for dig.


Om stillingen

Dit fokus som souschef vil i høj grad være fagligt, og du skal bidrage til, at kontorets medarbejdere får den nødvendige faglige sparring. Samtidig skal du have stor lyst til at indgå i ledelsen i forhold til arbejdstilrettelæggelse, produktion og målopfyldelse.


En stor del af rollen som souschef i 1. Familiesammenføringskontor består også i at skulle sparre med medarbejderne om henvendelser fra ansøgere samt eksterne og interne samarbejdspartnere om vidt forskellige typer af spørgsmål. Den daglige sparring kræver, at du har et godt øje for at formidle juraen med høj faglighed og samtidig er i stand til at præsentere det i øjenhøjde med modtageren.


Du skal løse opgaver på et højt juridisk niveau og samtidig håndtere dagsaktuelle og til tider hastende opgaver, samt udarbejde bidrag til betjening af ministeren og Folketinget. Dit ansvarsområde vil også være at bistå med planlægning af kontorets daglige drift, prioritering af kontorets opgaver, samt bistå kontorchefen i arbejdet med personaleledelse, herunder kompetenceudvikling og motivation af kontorets medarbejdere.


Du vil referere direkte til kontorchefen og fungere som stedfortræder for denne under fravær.


Om dig

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx som cand.jur. og solid erfaring med og flair for juridisk sagsbehandling.

Du bliver en del af et miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:


 • har lyst og evne til at deltage i ledelsesarbejdet, herunder at du er nærværende og opsøgende i forhold til medarbejderne, at du har en åben og positiv indstilling, og at du gennem dit eget engagement kan motivere medarbejderne 
 • har et højt fagligt, juridisk niveau 
 • er kommunikativt stærk og trives med at skrive juridisk stof letforståeligt 
 • er udadvendt, fleksibel og evner at bevare et godt og professionelt forhold til kontorets samarbejdspartnere
 • udviser god forståelse for anvendelse af it-systemer, registre, mv. 

Derudover forventer vi, at du:


 • har erfaring med eller lyst til at arbejde i et miljø, hvor der skal træffes afgørelser på et højt fagligt niveau 
 • er i stand til at træffe hurtige beslutninger uden at tabe overblikket 
 • har gode sociale kompetencer, godt humør i en omskiftelig hverdag 
 • selvstændigt kan løse komplekse og tværgående opgaver 
 • har kendskab til den nye EU-persondataforordning (GDPR) og
 • har kendskab til elektroniske sagsbehandlingssystemer

 

Din nye hverdag 

Du skal arbejde i 1. Familiesammenføringskontor, der er organiseret i Center for Familie og Besøg.

Kontoret behandler alle førstegangsansøgninger om familiesammenføring til Danmark, herunder til Færøerne og Grønland, ligesom vi behandler ansøgninger om opholdstilladelse til religiøse forkyndere og til ansøgere på baggrund af bl.a. dansk tilknytning.


Vi har et professionelt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold. Vi har engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og vores omgangstone er uformel. Dialog, vidensdeling og arbejdsglæde er forudsætningen for, at vi lykkes.


Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Du indplaceres som chefkonsulent, og der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.


Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontorchef Kirsa Reinholt på telefonnummer 3530 8665 eller på e-mail kre@us.dk


Det bemærkes, at der bliver gennemført en registermæssig undersøgelse af din person, og at det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse.


Søg stillingen

Du kan søge stillingen ved at trykke her.  Upload din ansøgning, CV, eksamensbevis mv. senest fredag den 21. september 2018, kl. 12:00.


Vi forventer at holde 1. samtalerunde tirsdag den 25. september 2018 og 2. samtalerunde mandag den 1. oktober 2018. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres test af udvalgte kandidater .


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.


Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København, men flyttes til Næstved, forventeligt den 1. marts 2020. I Center for Asyl, der er placeret i Allerød, er det alene Teamet for tidsbegrænset forlængelse af asyltilladelser, der flytter til Næstved.


Behandling af persondata

Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: udlændinge og integration. Ministeriet har omkring 1.200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

Se alle stillingsopslag