Vil du være direktør for et stort effektivt og veldrevet velfærdsområde i en af landets mest spændende kommuner, og vil du indgå i en helt ny direktion, så skal du søge jobbet som direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune.


Gentofte Kommune er i gang med en meget ambitiøs omstillingsproces, hvor samspillet mellem politikere, embedsmænd og borgere nytænkes, og hvor kommunen har fokus på at skabe bedre velfærd for færre ressourcer. Ambitionen er at gå fra det traditionelle hierarki til mere netværk og at øge innovation og handlekraft tæt på borgerne samtidig med, at der er sikker drift.


Direktørområdet Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid arbejder for at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og trivsel samt attraktive og varierede kultur- og idrætstilbud til alle borgere i Gentofte Kommune.


Vi forventer, at du har en stærk og tydelig lederprofil; du er veluddannet og har ledelseserfaring på et strategisk niveau og solid erfaring med ledelse af ledere. Du har politisk tæft og erfaring som rådgiver for en politisk ledelse. Du er robust og har en meget stor arbejdskapacitet. Du har et rigtig godt strategisk overblik og kan hurtigt gå i maskinrummet, når det kræves. Integritet og ordentlighed er et must. Andre forventninger kan ses i en uddybende job- og personprofil her.


Gentofte Kommune tilbyder ansættelse på kontraktvilkår, og lønniveauet er ca. 1.385.000 kr. årligt inkl. kontrakttillæg og pension.


Læs mere om Gentofte Kommune på www.gentofte.dk. Ring til partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen på 3141 0563 eller til kommunaldirektør i Gentofte Kommune Torben Frølich på 3998 0002 for en fortrolig drøftelse af jobbet.


Du søger stillingen nedenfor. Ansøgningsfristen er den 24. september kl. 23.59.  

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag