Genopslag 

Vil du stå for projekt- og byggeledelse af bro- og tunnelprojekter i Københavns Kommune? Vil du være med til at få en nyetableret enhed til at matche byens behov og imødekomme de politiske ambitioner i Teknik- og Miljøforvaltningen? Så søg stillingen som enhedschef i Bro og Tunnel, Byens Fysik.

 

 København er inde i en stærk udvikling som international metropol. I serviceområdet Byens Fysik har vi travlt med at skabe de fysiske rammer for det gode byliv. Derfor har vi pr. 1. august 2018 ændret vores organisation og bl.a. etableret en ny enhed, nemlig Bro og Tunnel.  

Bo og Tunnel står for alt fra programmering til borgerdialog, projekt- og byggeledelse af bro- og tunnelprojekter. Derudover står enheden for drift og vedligeholdelse af kommunens cirka 250 bygværker, der foruden broer og tunneller også omfatter bolværker, stoppesteder for havnebussen, p-huse, og støttemure mv. Enheden står også for brodrift og dataindsamling.

Som enhedschef i Bro og Tunnel får du personaleansvaret for 16 medarbejdere, som du skal være nærværende leder, faglig inspirator og sparringspartner for.

Enheden løser en række opgaver, herunder:

 • Dataindsamling, forundersøgelser og tilstandsvurderinger  
 • Udarbejdelse af anlægsprogrammer, udbud og kontrahering med rådgiver og entreprenør  
 • Udarbejdelse af budgetnotater, indstillinger og andre politiske bestillinger  
 • Projekt- og byggeledelse, herunder kontraktstyring og dialog med samarbejdspartnerne  
 • Samarbejde med byens brugere, offentlige interessenter, myndigheder og private aktører samt underleverandører  
 • Samarbejde på tværs af forvaltningen og Københavns Kommune  

Nøgleordene i din ledelsesstil er kommunikation og åbenhed. Du kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger til den enkelte medarbejder og enheden. Samtidig sikrer du information, videndeling og koordinering på tværs af egen enhed, organisationen og med eksterne samarbejdsparter.


Vi forventer også, at du   

 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund  
 • har ledelseserfaring, gerne fra projektorganisation  
 • har erfaring med anlægsprojekter, gerne fra bygherreorganisation og/eller andre dele af bygge- og anlægsbranchen  
 • har erfaring med organisatoriske forandringsprocesser  
 • navigerer sikkert i en offentlig, politisk organisation  
 • er god til at være sparringspartner og kan samle og vise vejen for dine medarbejdere  
 • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer  
 • er empatisk og med godt humør

 

Løn- og ansættelsesvilkår   

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er ca. 570.000 årligt afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen er eksklusive pension.

Tiltrædelse 1. november 2018.


Yderligere information 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Henriette Hall-Andersen på 3071 6021.

Du kan læse mere om Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Byens Fysik på kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/artikel/teknik-og-milj%C3%B8forvaltningen


Søg stillingen via følgende link: https://www.kk.dk/ senest onsdag den 19. september 2018   

Vi forventer at holde førstesamtaler den 21. september og andensamtaler den 26. september. Imellem samtalerne vil der være en test med tilbagemelding den 24. september.


Byens Fysik og enheden Bro og Tunnel   

Bro og Tunnel er – sammen med fire andre enheder – en del af Center for Anlæg og Byfornyelse (CAB), som igen er en del af serviceområdet Byens Fysik. Det er ikke kun Bro og Tunnel, der er en ny enhed, men hele organiseringen i Byens Fysik. Byens Fysik består – foruden Center for Anlæg og Byfornyelse – af Center for Klimatilpasning, Center for Byvedligehold og to sekretariater. I Byens Fysik vedligeholder og fornyer vi den eksisterende by. Vi finder løsninger, som imødekommer de strategiske og politiske pejlemærker og den konkrete adfærd i byens rum.

Se alle stillingsopslag