Ser du efteruddannelse som en vej til at gøre dygtige medarbejdere endnu dygtigere? Sætter du kundens kompetencebehov i centrum, og har du blik for hele værdikæden i at udvikle og udbyde videregående deltidsuddannelser? Ser du muligheder, og kan du omsætte disse i et efteruddannelsesmarked, der er præget af såvel dynamisk omskiftelighed som regulering?


Kort sagt:

Vil du være KEAs nye chef for KEA KOMPETENCE?


Om jobbet 

Som chef for KEAs efter- og videreuddannelser skal du agere i krydsfeltet mellem uddannelser, arbejdsmarked, kompetencebehov, offentlig regulering og virksomhedstilpassede løsninger – og altid i tæt samspil med virksomheder, brancheorganisationer, arbejdsmarkedets parter og KEAs øvrige programområder.


Du får ansvaret for at udvikle og udbyde alle KEAs deltidsuddannelser. Du skal i såvel tale som handling positionere KEA som en stærk leverandør og sparringspartner af efter- og videreuddannelse, og du er KEAs garant for, at vores deltidsuddannelser er af høj kvalitet og drives på konkurrencedygtige vilkår.


Det vil være en fordel, hvis du har et stort netværk i erhvervslivet for at kunne fange og omsætte markedets kompetencebehov til udbud af relevante fag og uddannelser.


Du skal have lyst til at sætte dit præg på KEA ved at sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem KEA KOMPETENCE og KEAs fire andre programområder, med henblik på at indfri markedspotentialet for deltidsuddannelser på KEA. Det betyder bl.a., at du:

 • har ansvaret for, at KEA løbende udvikler den samlede portefølje af uddannelser og de fleksible leveranceformer som brancherne efterspørger 
 • sikrer fortsat udvikling af alle udbudsformer rettet mod såvel beskæftigede som ledige i samarbejde med virksomheder, job-centre, a-kasser mv. 
 • fastholder og udvikler uddannelsernes videngrundlag via relevante forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter 
 • understøtter en didaktik og praksisnær undervisning, der fokuserer på at gøre kursisternes og studerendes kompetencer til en reel værdi for virksomhederne 
 • sikrer grundlaget for uddannelserne gennem en stabil og serviceorienteret studieadministration samt en sikker økonomistyring 
 • har ansvar for personale og budget for KEA KOMPETENCE. 

Det er KEAs ambition at opnå en øget aktivitet af KEAs efter- og videreuddannelser, der matcher arbejdsmarkedets kompetencebehov. Én af dine første opgaver vil derfor blive at udarbejde en plan for KEAs fremtidige udbud, som indeholder en begrundet tilpasning af uddannelsesporteføljen.


Om dig 

Du tør tænke stort og visionært, og du evner at eksekvere - også når det går hurtigt eller er komplekst. Du har en faglig og personlig tyngde til at indgå i ledelsen på KEA, og en ambition om at løfte opgaven i samarbejde med andre. Du har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med ledelse på strategisk niveau. Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • har en forståelse for erhvervsrettede videregående uddannelser, der forbinder teori og praksis 
 • kender efter- og videreuddannelsesområdet 
 • har erfaring med at skabe partnerskaber med blik for hele værdikæden 
 • omsætter mål, idéer og ambitioner til konkrete handlinger 
 • har en høj personlig kapacitet med et stort energiniveau og humor 
 • har et solidt kendskab til erhvervslivet 
 • har solid erfaring med ledelse af ledere – og motiveres af at skabe resultater. 

Som leder lægger du vægt på at sætte retning for KEA KOMPETENCE, engagere og inspirere chefteamet, motivere og udfordre andre i chefgruppen på KEA. Du bliver chef for to ledere – en udviklingschef og en administrationsleder. Derudover bliver du chef for 12 medarbejdere, som primært er konsulenter og undervisere.


Vilkår

Vi tilbyder et udfordrende og motiverende job på en af Danmarks mest spændende uddannelsesinstitutioner.

Du bliver en del af en ambitiøs ledelsesgruppe på KEA, hvor du vil indgå i et samarbejde med dine ledelseskollegaer. Du refererer til rektor og får et tæt samarbejde med direktionen.


Stillingen er på fuldtid med start den 1. december 2018 eller snarest herefter.


Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår følger pr.1. januar 2019 aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.


Din daglige arbejdsplads bliver på KEAs lokation i Hellerup, men du vil også få din gang på KEAs øvrige adresser i København.


Interesseret? 

Så søg stillingen via linket https://www.innomate.com/ senest d.23. september 2018. Du skal vedhæfte ansøgning, CV og eksamenspapirer.


Vi forventer at afholde første samtale den 2. oktober 2018 og anden samtale den 9. oktober 2018. I forbindelse med en eventuel anden samtale skal du være indstillet på at gennemføre en test.

Spørgsmål kan rettes til uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen på tlf. 5181 1151 eller rektor Steen Enemark Kildesgaard på tlf. 4042 8884.


KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede - uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.


Om KEA og KEA KOMPETENCE 

KEA udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau målrettet erhvervslivet i Danmark og udlandet. KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsætte viden til produkter. Vi uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne TEKNIK, DESIGN, DIGITAL, BYG og KOMPETENCE.  KEA har 600 medarbejdere og ca. 9.000 studerende.


KEA KOMPETENCE omfatter KEAs deltidsuddannelser inden for ledelse, tekniske, merkantile og sundhedsfaglige fagområder i tæt samarbejde med KEAs fuldtidsuddannelsesmiljøer og KEAs samarbejdspartnere. Programområdet er fysisk placeret på to adresser: Frederikkevej 8 i Hellerup og Borupvang 3 i Ballerup, men udbyder også kurser på KEAs øvrige adresser. Ca. 4800 kursister tager hvert år et eller flere moduler hos KEA KOMPETENCE, der har ca. 20 dedikerede medarbejdere samt en lang række dygtige timelærere tilknyttet.


Læs mere om KEA og vores ambitioner som uddannelsesinstitution i strategien 2015-2020: www.kea.dk/strategi/

Se alle stillingsopslag