Kan du samtænke sundhed og myndighed i et helhedsorienteret borgerperspektiv? Er du skarp på retssikkerhed? Vil du være med til at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen? Så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig!


Vi betragter sundhed og myndighed som hinandens forudsætninger. Medarbejderne på myndighedsområdet er ofte de første, der møder borgere med behov for støtte. Her er muligheden for at igangsætte en tidlig indsats med en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang. Vi ønsker os en chef, der vil bidrage til det gode og sunde liv for borgerne, i samarbejde med civilsamfundet og de gode tilbud, der findes på området.


Du bliver nærmeste leder for 4 chefer og øverste chef for ca. 400 medarbejdere. Som en del af forvaltningens chefgruppe bidrager du desuden til den strategiske ledelse af det samlede ældre- og handicapområde i Odense Kommune.


Et stærkt strategisk afsæt, erfaring med ledelse af ledere, personlig integritet, solide kommunikationsevner, økonomiske styringskompetencer og juridisk og sundhedsfaglig indsigt er derfor væsentlige egenskaber for den kommende chef.


Læs mere om Odense på www.odense.dk. I job- og personprofilen (pdf) uddybes forventningerne til chefen.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administrerende direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Gitte Østergaard, Odense Kommune, tlf. 2712 0202 eller forretningsudviklingschef Trine Schandorff, Genitor, tlf. 3141 0255.


Ansøgningsfristen udløber den 2. september 2018. Søg stillingen nedenfor.


BILAG:

1. Ny virkelighed – ny velfærd 

2. Ledelse i udvikling 

3. Odense Kommunes medarbejdergrundlag ”Sammen om udvikling” 

4. Odense Kommunes personalepolitik 

5. Ny velfærd Ny vækst – Odense Kommunes effekt- og ledelsesunivers

6. Ældre og Handicapudvalget i Odense Kommune, Introduktionsmateriale 

7. Rolle- og ansvarsbeskrivelse i Ældre- og Handicapforvaltningen, juni 2017 

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag