Er du en erfaren it-arkitekt? Vil du være med til at sætte dagsordenen for Kriminalforsorgens IT og drive udviklingen af den fremtidige It-arkitektur? Navigerer du sikkert i en verden med et komplekst og omfattende systemlandskab og mange integrationer? Kan du i det rådgive projekterne til de bedste løsninger? Så har vi brug for dig!


Kriminalforsorgens Koncern-IT søger en erfaren it-arkitekt. KIT har allerede to dygtige, eksterne it-arkitekter tilknyttet, men ønsker at supplere arkitektfunktionen med en fastansat arkitekt for at få arkitektur solidt forankret i organisationen. Der træffes dagligt væsentlige og retningssættende valg i arkitektfunktionen, så det er afgørende, at arkitektur flugter med interne værdier og strategier.


Stillingen er organisatorisk placeret i afdelingen It-projekter. It-projekter har specialister i projektledelse, test management og it-arkitektur. Faglighed sættes højt, men samtidigt værdsættes forskellighed og kompetencebredde.


Koncern-IT tæller samlet ca. 90 medarbejdere, og du vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer i alle fem enheder i Koncern-IT, der ud over It-projekter er: Forretnings-it, It-service, It-administration og It-ledelsessekretariatet.


Du vil primært skulle løse opgaver i samarbejde med Kriminalforsorgens institutioner, men flere projekter vedrører straffesagskæden, hvor der er samarbejdsflader til Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Anklagemyndigheden, Civilstyrelsen og Justitsministeriets departement.


Jobbet 

Som vores it-arkitekt kommer du primært til at arbejde med løsningsarkitektur i projekterne og med enterprise arkitektur i det omfang, det er nødvendigt for at lave løsningsarkitekturen. Du får ansvaret for at udvikle og vedligeholde Kriminalforsorgens arkitekturprincipper og for at vejlede dine kolleger om god praksis inden for it-arkitektur.


Du kommer til at indgå som en naturlig del af vores projekter og skal sikre, at vores applikationer, integrationer og infrastrukturer er skalerbare, robuste, dokumenterede og fremtidssikrede.


Du kommer til at arbejde i feltet mellem forretningsprocesser og de tekniske muligheder og med forskellige faggrupper, så det er vigtigt, at du både er dygtig til at lytte og formidle, og at du opbygger gode relationer.

 

Dine primære opgaver vil være at:  

 • Fastlægge krav i tæt samarbejde med kunde, leverandør og projektleder  
 • Designe tekniske løsninger ud fra brugernes behov og de fastsatte rammer 
 • Fungere som sparringspartner for projektledere m.fl. i forbindelse med systemmæssige valg, kravspecifikation og vurdering af løsninger 
 • Bidrage til at sikre overblik over eksisterende arkitektur, snitflader og data samt medvirke til, at principper, retningslinjer og standarder efterleves 
 • Styrke udviklingen af servicearkitektur på følgende faktorer: Hastighed, tilgængelighed, integration og stabilitet 
 • Være med til at sikre en modularisering af softwarearkitekturen. 

Din profil

Vi forventer ikke, at du selv kan alt, men at du kan bidrage til, at vi sammen kan (næsten) alt. Derfor kan du tage imod og give feedback, indgå i sparringsseancer og aktivt opsøge den fælles erfaring og viden.


Vi forventer, at du har:

 • Relevant videregående uddannelse 
 • Praktisk erfaring med it-løsningsarkitektur i større it-udviklingsprojekter  
 • Solide kommunikative evner, så du kan formulere dig præcist både mundtligt og skriftligt på dansk 
 • Praktisk erfaring med it-arkitektur i større organisation. 

Som person kan du:

 • Samarbejde projektorienteret med vidt forskellige parter som bindeled mellem kerneforretning og IT-leverandører og indgå naturligt i teamarbejde 
 • Gøre det komplekse enkelt og finde løsninger, der bidrager til forretningens udvikling 
 • Arbejde målrettet, resultatorienteret og med gennemslagskraft 
 • Formulere og formidle dit arbejde til forskellige interessenter  
 • Arbejde selvstændigt og delegere 
 • Se sammenhænge og helheder uden at miste fokus på detaljen 
 • Skabe struktur og klarhed omkring dig 
 • Vække tillid og opbygge relationer i hele organisationen, herunder begå dig på alle niveauer 
 • Sprede godt humør og medvirke til en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen. 

Løn og ansættelse

KIT er en arbejdsplads med store faglige udfordringer og gode muligheder for faglig udvikling. Vores work-life balance giver plads til både karriere og familieliv, 37-timers arbejdsuge, flextidsordning, betalt frokostpause og attraktiv pensionsordning.


Stillingen giver en plads på et hold af dygtige kolleger, der værdsætter høj faglighed, samarbejde og ikke mindst humor. Vi har gode rammer for kollegaskab og sparring.


Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation

Den ugentlige arbejdstid er 37-timer inklusiv frokostpause.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for Kriminalforsorgen. Arbejdspladsen er beliggende Strandgade 100, 1401 København K.


Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen. 


Ansøgning

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt andet relevant materiale sendes via nedenstående link, således at er modtaget senest 31. august 2018.


Yderlige oplysninger kan indhentes hos enhedschef Lotte Enevold Snedker på telefon 72559460.


Du søger stillingen på Kriminalforsorgens hjemmeside.


Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller anden etnisk baggrund til at søge stillingen.

Se alle stillingsopslag