Er du udviklingsorienteret og har du en løsningsorienteret tilgang til fagligt komplekse problemstillinger? Kan du organisere og drive strategisk udvikling af højt politisk prioriterede områder? Er du god til samarbejde både med interne og eksterne samarbejdsparter? Så er stillingen som chef for Arbejdstilsynets kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø måske noget for dig?


Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Vores mål er at fremme et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi fører tilsyn med, at virksomhederne i praksis skaber de gode rammer for deres medarbejdere, der skal til for at undgå at mennesker nedslides, kommer til skade eller får stress. Det er en gevinst for både medarbejdere, virksomheden og samfundet.


Vores forebyggende og vejledende arbejde bygger altid på den nyeste evidensbaserede viden om området – kritisk reekteret og drøftet i et forum af fagligt højt kvalicerede kolleger. Du kan læse mere om os på www.at.dk


Ledelse og ansvar på højt prioriterede kerneområder 

Du bliver kontorchef i kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø, som varetager to højt prioriterede arbejdsmiljøområder. Det er områder, der er stor politisk og offentlig interesse for. Det forventes, at det af regeringen nedsatte Ekspertudvalg om udredningen af arbejdsmiljøindsatsen kommer med sine anbefalinger i efteråret, og det forventes, at kontoret får en aktiv rolle i opfølgningen herpå. Du får ansvar for ministerbetjening og udvikling i forhold til de opgaver, der er placeret i kontoret samt understøtning af tilsynet på de to faglige områder. Du får personaleansvar for ca. 20 medarbejdere.


Kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø er et ud af 10 kontorer i Arbejdsmiljøfagligt Center, som hver især og på forskellig vis bidrager til at løfte centrets samlede opgaveportefølje. Centret er en dynamisk organisation, der udvikler og fastholder et højt niveau for arbejdsmiljøfaglig viden. Centret, der består af 160 ledere og medarbejdere, har til opgave at fastholde og udvikle et højt fagligt vidensniveau på de arbejdsmiljøfaglige kerneområder og at dokumentere effekterne af Arbejdstilsynets indsats og virkemidler. Centrets arbejde anvendes til at understøtte Arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed og løfte den løbende betjening af beskæftigelsesministeren. Mange af centrets opgaver løses i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.


Du bliver en del af centrets chefgruppe på 10 kontorchefer, der arbejder tæt sammen og har et fælles ansvar for at løse og udføre centrets opgaver. Chefgruppen refererer til vicedirektørerne, der har det overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for centret. 
 

Bliv vores nye kollega 

Vi forestiller os, at du:


  • er cand.jur., cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller lignende
  • har ledelseserfaring og erfaring med overordnet styring og opfølgning på komplekse problemstillinger
  • kan koordinere, planlægge og løse mange forskellige opgaver på samme tid og med blik for den praktiske virkelighed
  • er udviklingsorienteret og samtidig kan sætte dig ind i fagligt komplekse problemstillinger
  • kan organisere, sætte retning og drive strategisk udvikling og sikre opfølgning på mål
  • har politisk air og erfaring med at agere på et teknisk og juridisk kompliceret område
  • kan lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund og kompetencer og skabe resultater gennem en motiverende, anerkendende og resultatskabende lederstil
  • er løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt kan indgå i samarbejdet i et ledelsesteam samt bidrage til at udvikle kontoret og Arbejdsmiljøfagligt Center. 

Vi forventer ikke, at du har faglig specialviden på kontorets områder, men du skal kunne sætte dig ind i de faglige problemstillinger i kontoret og i Arbejdstilsynet som helhed.


Stillingen er ledig på grund af jobskifte.


Vi finder løsninger sammen 

Som en del af Beskæftigelsesministeriet, er Arbejdstilsynet med til at sætte rammerne for menneskers arbejdsliv, og vi er derfor forpligtet til at finde de bedste løsninger. Dem finder vi i fællesskab. Hos os er dørene åbne og barriererne lave. Vi deler vores viden og giver hinanden med- og modspil, så ideerne skærpes, inden de bliver til fælles løsninger.


Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre og sætte hele dit faglige register i spil. Til gengæld får du gode muligheder for at gøre en positiv forskel for menneskers arbejdsliv.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter den 1. oktober 2018.

Du ansættes på kontraktvilkår med aønning i løngruppe 1 (lønramme 37) og ansættelse sker på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalikationstillæg. Ansættelse sker efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.


Der indgår test i ansættelsesforløbet.


Spørgsmål og ansøgning 

Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at sende en mail til vicedirektør Vibe Westh vwe@at.dk med dine kontaktoplysninger, alternativt kan du ringe på tlf. nr. 4098 4915.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-partner Lone Clausen Beskæftigelsesministeriets HR på tlf. nr. 2250 3847.


Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.


Vi skal modtage din ansøgning, cv og eksamenspapirer elektronisk via dette link senest fredag den 10. august 2018.


Vi forventer at gennemføre 1. samtaler torsdag den 16. august 2018.

Se alle stillingsopslag