Skal din juridiske værktøjskasse udfordres?


Trives du i krydsfeltet mellem jura og politik? Kan du lide en afvekslende hverdag med fokus på solid juridisk sagsbehandling og proaktiv udvikling? Og lægger du stor vægt på fleksible arbejdsvilkår og medarbejderindflydelse? Så er du måske én af vores nye kollegaer. 

 

Som jurist i Færdselsstyrelsen får du mulighed for at præge udviklingen i en nyetableret styrelse, der arbejder for en af samfundets vigtige opgaver – at sikre sikker og bæredygtig færdsel. Transportbranchens rivende udvikling, med et fokus på blandt andet energibelastning samt førerløse busser og biler, stiller store krav til en udviklingsorienteret styrelse, der samtidig skal levere juridisk sagsbehandling af høj kvalitet.


Du får bred erfaring med løsning af juridiske problemstillinger, et indgående kendskab til EU-regulering samt udvidet din juridiske horisont fra konkret sagsbehandling, ministerbetjening, samt rådgivning af myndigheder. Herudover vil du få mulighed for at rådgive styrelsens ledelse om juridiske problemstillinger. Læringskurven er stejl og ansvaret stort.


Stillingerne er placeret i vores Biljura-og Regeludviklingsteam.


Fra ministerbetjening til konkret sagsbehandling 

Som jurist i Team Biljura og Regeludvikling varetager du juridiske opgaver, som blandt andet indebærer regulering og tilsyn på færdsels- og bilområdet samt administration af færdsels-lovens, synslovens, godslovens, buslovens og taxilovens regler.


Én af dine vigtigste opgaver består i at håndtere henvendelser fra borgere og myndigheder samt behandling af ansøgninger. Udover konkret sagsbehandling vil du også, i samarbejde med dine kollegaer, bidrage til ministerbetjening i forhold til spørgsmål på færdsels- og bilområdet. Hertil kommer udstedelse af vejledninger og bekendtgørelser vedrørende de enkelte sagsområder.


Du indgår i opgaveløsning på tværs af styrelsens fagområder og i et tæt samarbejde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvor vi løbende inspireres af de mange interessenter på færdsels- og bilområdet.


Teamets brede opgaveportefølje betyder desuden, at du har stor mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver.


Vi lægger vægt på, at du: 

  • er stærk faglig  
  • kan håndtere og koordinere større tværgående juridiske sager 
  • kan sætte dig ind i tekniske regler og formidle dem til andre 
  • hurtigt kan sætte dig ind i faglige problemstillinger og finde løsninger 
  • er samarbejdsorienteret og har interesse i at finde løsninger sammen med dine kollegaer 
  • befinder dig godt med deadlines og uforudsete opgaver  
  • har interesse i – og gerne erfaring med – EU-regulering 
  • har stærke kommunikative evner og gennemslagskraft 
  • har et godt humør og trives i et uformelt arbejdsmiljø 
  • har minimum 2 års erfaring som jurist. 

Work-life balance 

Færdselsstyrelsen har fleksible arbejdsvilkår, stor medarbejderindflydelse og et godt arbejdsmiljø.


Stillingerne er på 37 timer om ugen. Vi tilbyder ansættelse efter gældende overenskomst – for den rette kandidat vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent.


Stillingerne er til besættelse snarest muligt.


Hvem er vi?

Vi er sammensat af mange forskellige faggrupper med en bred vifte af specialister og generalister. Arbejdsmiljøet er uformelt, præget af høj trivsel samt tætte, tværgående samarbejder.


Vi har siden 1. februar 2016 været placeret i Ribe. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der har ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej og luftfart, og hvor kerneopgaverne er tilsyn og regeludvikling. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beskæftiger omkring 500 ansatte.


Færdselsstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Du kan læse mere om Færdselsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på www.fstyr.dk og www.trafikstyrelsen.dk. 


Yderligere information 

Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Jesper Høgh Bach på telefon 4187 1818 og chefkonsulent Kristina Mortensen på telefon 4187 1823, eller du kan uforpligtende ringe til chefkonsulent Evald Eriksen, Genitor på telefon 4057 8708


Ansøgning 

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis via Færdselsstyrelsen elektroniske ansøgningsportal på www.tbst.dk senest onsdag 15. august 2018 


Se alle stillingsopslag