Vil du bidrage til tryghed og sikkerhed i det danske samfund og i tæt samarbejde med en række andre centrale myndigheder medvirke til at imødegå et komplekst, fragmenteret og dynamisk trusselsbillede? Så har du nu muligheden som centerchef for Center for Terroranalyse (CTA).


CTA er et fusionscenter i Politiets Efterretningstjeneste (PET) med medarbejdere fra PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen.


CTA beskæftiger sig med analyse og vurdering af terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet. Der udarbejdes bl.a. strategiske analyser af tendenser på terrorområdet nationalt og internationalt, herunder vedrørende radikalisering, rekruttering, ideologi, fremgangsmåder, politisk ekstremisme og terrorfinansiering, retserklæringer i forbindelse med danske terrorsager og rapporter om terrortrusler. Endvidere udarbejder CTA trusselsvurderinger i tillknytning til bestemte begivenheder, personer, institutioner og sektorer. Vurderingerne udarbejdes på et bredt grundlag af informationer, der indhentes og produceres af Forsvarets Efterretningstjeneste, PET, Udenrigsministeriet mv.


Om stillingen

Som centerchef for CTA skal du være med til at sikre en effektiv koordination med relevante danske myndigheder og internationale samarbejdsparter, og du skal bidrage til, at der tilvejebringes analyser og trusselsvurderinger til brug for centrets modtagergrupper, herunder PET’s operative enheder, ministerier, styrelser samt politikredse.


Som centerchef for CTA vil du stå i spidsen for en vigtig myndighedsfælles opgave i et fusionscenter, der består af ca. 15 medarbejdere fra PET, Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Medarbejderne er tilknyttet CTA på rotationsbasis. Centerchefen for CTA har en central opgave i at sikre, at rotationsmodellen fungerer efter hensigten både i forhold til, at CTA har de rette kompetencer til opgaveløsningen og i forhold til at sikre, at opholdet i CTA bidrager til at udvikle de pågældende medarbejdere, samt styrke deres og de sponsorerende myndigheders viden om og analytiske kompetencer inden for terrorbekæmpelse.


Som centerchef for CTA indgår du i PET’s centerchefgruppe, og du vil på nuværende tidspunkt referere til PET’s direktion via Chefen for PET.


Om dig

Du er en visionær og ambitiøs leder med strategisk udsyn, der forstår, at centrets produkter indgår i centrale beslutninger vedrørende Danmarks sikkerhed, og hvad det vil sige at være en del af en politisk styret organisation.


Du er inddragende, opsøger nye samarbejdsparter og forstår vigtigheden af at inddrage relevante aktører i opgaveløsningen.


Vi forventer endvidere, at du:

  • Har en relevant akademisk uddannelse. 
  • Har erfaring med internationalt samarbejde. 
  • Har ledelseserfaring og evner at motivere og udvikle medarbejdere.  
  • Har gode evner til at formidle, forhandle og drive processer både internt og eksternt. 
  • Har stærke analytiske evner og formår hurtigt at skabe overblik over komplekse arbejdsopgaver. 
  • Er god til at skabe engagement internt og indgå i samspil med eksterne samarbejdspartnere. 
  • Taler flydende engelsk og er god til skriftlig engelsk. Det vil være en fordel, hvis du ligeledes behersker tysk og/eller fransk. 
  • Arbejdserfaring fra en af de deltagende myndigheder vil være en fordel. 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om terrorbekæmpelses- og sikkerhedsområdet.


Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsen vil ske i lønramme 37/løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er tjenestemand. Der vil herudover blive aftalt et cheflønstillæg.


Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.


Det er en forudsætning for ansættelse i PET, at ansøgeren kan sikkerhedsgodkendes.


Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed. Det anbefales, at ansøgere behandler ansøgnings- og eventuel ansættelsesproces med den højeste grad af diskretion. Ved eventuel ansættelse vil yderligere vejledning omkring fortrolighed blive givet.


Kontakt og ansøgning 

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til chefen for PET, Finn Borch Andersen, på telefon 4515 9009. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.jobipolitiet.dk.


Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

 

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet via dette link, senest den 6. august 2018 kl. 23.59.


Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.


Vi forventer at afholde samtaler i uge 32 og 33. Der vil under rekrutteringsforløbet indgå test hos Genitor ApS.

Se alle stillingsopslag