Kontorchef med stort ansvar og tværgående økonomiske opgaver  

Har du evner for personaleledelse, stor indsigt i økonomi, og vil du være med til at holde styr på og udvikle de økonomiske rammer for Børne- og Socialministeriets aktiviteter, så er du måske vores nye kontorchef for Koncernøkonomi.


I Børne- og Socialministeriet vil vi tættere på landets børn, familier og udsatte. Vi skal arbejde for, at regeringens politik gør en endnu større forskel for dem, der har brug for det. Og vi vil sikre, at der flyder viden om, hvad der virker tilbage til politikerne. Som kontorchef for Koncernøkonomi skal du i samarbejde med kontorets ca. 20 medarbejdere videreudvikle det økonomiske grundlag for, at regeringens politik gør en endnu større forskel for dem, der har brug for det.

 

Om kontorets ansvarsområder 

Kontor for Koncernøkonomi har ansvaret for ministeriets budgetarbejde, herunder finanslov, løbende bevillingssager, udgiftsopfølgninger, aktstykker samt rigsrevisionssager på økonomiområdet. Herudover har kontoret en væsentlig opgave i forhold til beregning af økonomiske konsekvenser af lovforslag og politiske initiativer og deltager i politikudviklingen på tværs i huset. Kontoret er ydermere ansvarligt for departementets budget og regnskab. Endelig varetager kontoret den koordinerende it-funktion i departementet, herunder leverandørstyring, drift og administration af arbejdsstationer, mobile enheder og fagsystemer (bl.a. ESDH). Den generelle it-drift varetages af Statens It.


Vores forventninger til dig 

Du har relevant erfaring med de områder, der ligger indenfor kontorets opgaveportefølje, herunder særligt finanslovsprocessen, de statslige bevillings- og regnskabsregler, økonomistyring i staten og økonomiske konsekvensberegninger. Men vi forventer også, at du har politisk og organisatorisk interesse og forstår at bringe økonomi i spil i tværgående politikudvikling i samarbejde med ministeriets andre afdelinger.


Vi ønsker en kontorchef med et stort engagement, som er i stand til at gå forrest og skabe et godt arbejdsmiljø samt lede og inspirere kontoret. Du skal have blik for og erfaring med at skabe og vedligeholde gode og tillidsbaserede samarbejdsrelationer særligt internt i departementet, men også til de underliggende institutioner.


Vi lægger herudover vægt på, at:


  • Du har en relevant videregående uddannelse, en stærk analytisk profil og en god talforståelse.  
  • Du er udpræget løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt. 
  • Du kan udvikle strategier, sætte mål og retning – og har lyst til at deltage i politikudviklingen. 
  • Du er en engageret person med gode kommunikative evner.  
  • Du har evner for personaleledelse, og er god til at give feedback og motivere medarbejdere. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes på åremål og er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Hertil kommer åremålstillæg og evt. kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring.


Ansættelsesområdet er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Børne- og Socialministeriets departement, Holmens Kanal 22, 1060 København K.


Stillingen ønskes besat snarest muligt.


Vil du vide mere

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingschef, Emil Herskind, på telefon nr. 2279 3719 eller e-mail emhe@sm.dk.


Sådan søger du 

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside: socialministeriet.dk/ministeriet/job/.


Ansøgning til stillingen skal være ministeriet i hænde senest tirsdag den 29. maj 2018.


Der vil kunne indgå tests i ansættelsesforløbet.


Vi forventer at afholde samtaler i uge 23-24.


Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Se alle stillingsopslag