Børne- og Socialministeriet søger kontorchef til socialpolitisk brændpunkt  


I Børne- og Socialministeriet vil vi tættere på landets børn, familier, udsatte og handicappede. Vi skal arbejde for, at regeringens politik gør en endnu større forskel for dem, der har brug for det. Og vi vil sikre, at der flyder viden om, hvad der virker tilbage til politikerne. Vi søger en kontorchef til Handicap, som kan være en central spiller i forhold til at udvikle de socialpolitiske rammer for ministeriets aktiviteter. 

Om kontoret 

I Kontor for Handicap bliver du en del af departementets afdeling for Socialpolitik, hvor vi samarbejder på tværs af ministerområdet om at give ministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld socialpolitik, der skaber reelle fremskridt for den enkelte borger.


Kontoret har ansvaret for ministeriets arbejde på handicapområdet, herunder ministerbetjening i bred forstand i forbindelse med folketingsarbejde, taler, mødemateriale, politiske forhandlinger og pressehåndtering. Herudover har kontoret en væsentlig opgave i forhold til udarbejdelse af policy oplæg og ny lovgivning samt iværksættelse af udviklingsprojekter.


Som kontorchef får du det overordnede ansvar for kontoret, og du skal i samarbejde med 11 engagerede og dygtige medarbejdere sørge for, at regeringens politik gør en endnu større forskel for dem, der har brug for det. Tonen i kontoret er uformel og der er et stærkt samarbejde – også når der er travlt. 

Vores forventninger til dig 

Du har relevant erfaring med det socialpolitiske område, herunder særligt udarbejdelse af politiske udspil og forhandlingsprocesser. Du skal have lyst til at lave faglige gennemgange for en større forsamling - også i politiske forhandlinger, ligesom kendskab til lovgivning og lovgivningsprocesser er en fordel.


Vi ønsker en kontorchef med et stort engagement, som er i stand til at gå forrest og skabe et godt arbejdsmiljø samt lede og inspirere kontoret. Du skal have blik for og erfaring med at skabe og vedligeholde gode og tillidsbaserede samarbejdsrelationer særligt internt i departementet, men også til de underliggende institutioner.


Vi lægger herudover vægt på, at:


  • Du har en relevant videregående uddannelse, fx cand. scient. pol., cand. jur. eller lignende  
  • Du har gode samarbejdsevner og kan skabe netværk  
  • Du har politisk tæft 
  • Du er en engageret person med gode kommunikative evner og stor gennemslagskraft 
  • Du har en stor arbejdskapacitet og lyst til at arbejde i et ofte hektisk politisk miljø 
  • Du har erfaring med eller stor lyst til ledelse, og du prioriterer medarbejderudvikling og et godt arbejdsmiljø. 


Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes på åremål og er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Hertil kommer åremålstillæg og evt. kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer og erfaring.


Ansættelsesområdet er Børne- og Socialministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Børne- og Socialministeriets departement, Holmens Kanal 22, 1060 København K.


Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

Vil du vide mere  

For yderligere information er du velkommen til at kontakte afdelingschef, David Tranekær Klemmensen, på telefon nr. 4132 4705 eller e-mail drtk@sm.dk.


Sådan søger du

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside: socialministeriet.dk/ministeriet/job/.


Ansøgning til stillingen skal være ministeriet i hænde senest tirsdag den 29. maj 2018.


Der vil kunne indgå tests i ansættelsesforløbet.


Vi forventer at afholde samtaler i uge 23-24.


Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Se alle stillingsopslag