der kan lede og videreudvikle et velfungerende center 


Som sundheds- og omsorgschef i Hørsholm Kommune står du i spidsen for et velfungerende Center for Sundhed og Omsorg, der er kendetegnet ved et højt serviceniveau og dedikerede fagligt dygtige medarbejdere.


Centrets kerneopgave er i fællesskab at skabe forudsætninger for det bedst mulige liv. Centret leverer ydelser af høj faglig kvalitet indenfor pleje, omsorg, genoptræning, hjælpemidler og aktiviteter til alle aldersgrupper. Derudover varetager centret opgaver i relation til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.


Du får ledelsesansvar for et center med syv ledere og 450 medarbejdere. Du får et stort ledelsesrum og en central rolle som rådgiver og sparringspartner for den politiske ledelse og for direktionen, og du bliver en del af en engageret centerchefgruppe.


Vi forventer, at du har ledelseserfaring og en involverende og anerkendende ledelsesstil. Du har erfaring fra en politisk ledet organisation og en solid erfaring med og et stort engagement i forhold til sundheds- og omsorgsområdet. Du er tydeligt retningssættende og en stærk og tydelig kommunikator. Du er empatisk, har stor integritet og møder andre med tillid og respekt.


Læs mere om stillingen i den uddybende job- og personprofil (pdf). Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Peter Orebo Hansen, tlf. 4849 5010, eller partner i Genitor, Henning Meldgaard Nielsen, tlf. 3141 0563.

 

Ansøgningsfristen udløber fredag d. 22. juni kl. 12.00. 


Du kan søge stillingen nedenfor.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag