Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger en kontorchef til Gymnasiekontoret.


Dit nye arbejdsområde 

Kontoret har ansvaret for en række opgaver relateret til udvikling og administration af de gymnasiale uddannelser samt ansvaret for kvalitetsunderstøttende arbejde og kvalitetstilsyn af de gymnasiale uddannelser, herunder de gymnasiale fagkonsulenter. Derudover har kontoret ansvaret for bekendtgørelserne for de gymnasiale uddannelser og vejledning af de gymnasiale institutioner og borgere om reglerne på området, herunder spørgsmål om regelfortolkning, klagesagsbehandling, ansøgninger om dispensationer, forsøg, udbud m.v.


Kontoret består af 12 faste medarbejdere, 2 studentermedhjælpere og 30 fagkonsulenter på de gymnasiale uddannelser.


Du får ansvar for:


 • at stå for den daglige ledelse af kontorets medarbejdere og opgaver  
 • at bidrage til udvikling af de gymnasiale uddannelser 
 • at udvikle kontorets opgaveløsning løbende 
 • at bidrage til et tæt samarbejde på tværs, både internt i styrelsen og med departementet.  

Om dig 

Vi forventer, at du:


 • har solid erfaring fra en statslig arbejdsplads eller en anden politisk styret organisation og indgående kendskab til uddannelsesområdet 
 • er god til at sætte retning og prioriterer løbende feedback og tydelig kommunikation til medarbejdere 
 • har overblik og evne til at prioritere 
 • har politisk tæft og personlig gennemslagskraft 
 • har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt 
 • er lydhør og har evne til at indgå i dialog med mange forskellige interessenter på forskellige organisatoriske niveauer 
 • kan være med til at sikre et aktivt, tværgående samarbejde i styrelsen. 

Vi vægter et tæt samarbejde i styrelsens ledelsesgruppe, der samlet består af direktionen (direktør og tre vicedirektører) og i alt 12 kontorchefer.


Det er vigtigt for os, at styrelsens samlede chefgruppe kan supplere hinanden fagligt, og at du kan lede i overensstemmelse med koncernens ledelsespolitik, herunder være rollemodel i arbejdet med ministeriets mål og retning og efterleve ministeriets værdier – enkelthed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.


Løn- og ansættelsesvilkår  

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1/ lønramme 37. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til vicedirektør Susanne Sehestedt Clausen på tlf. 3392 5040.


Du kan læse mere om styrelsen på www.stukuvm.dk og om Undervisningsministeriets ledelsespolitik http://www.uvm.dk/Om-os/Ministeriets-maal-og-vaerdier. 


Sådan søger du

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på vores hjemmeside på www.uvm.dk/job senest mandag den 2. april 2018. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.


Vi forventer at holde samtaler i uge 15. Som led i rekrutteringen kan der indgå et testforløb.


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer. 

 

Se alle stillingsopslag