Som kontorchef i departementets analyse-og implementeringskontor vil du få en central og dagsordenssættende rolle på uddannelsesområdet. Blandt andet i form af policy-understøttende analyser, systematisk opbygning af viden og konceptudvikling i forhold til gennemførelsen af de mange store uddannelsesreformer.

Kontoret vil være omdrejningspunkt for udarbejdelse af analyser til minister, regering og Folketing. Betjening af pressen med tal og analyseresultater er en væsentlig opgave for kontoret. Du skal sikre koordinering, prioritering og overordnet strategi for arbejdet med data i ministeriet.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med Center for Data og Analyse i Styrelsen for It og Læring, som har ansvaret for indsamling, validering, statistisk bearbejdning og udstilling af data. Kontoret bidrager til løsningen af opgaver i en lang række andre kontorer i hele koncernen og samarbejder med de mange relevante interessenter på områderne.

Stillingen er organisatorisk placeret i Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold med reference til afdelingschefen. Kontoret består foruden kontorchefen af 9 medarbejdere.


Din baggrund  

Der kan være forskellige karriereveje, der fører til denne stilling. Vi forventer, at du har en god forståelse for analyseopgaverne. Du har erfaringer med ledelse og har tidligere arbejdet med fx analyse, ledelsesinformation, statistik, kvalitetsudvikling eller implementering. Du kender centraladministrationen, forstår de politiske beslutningsprocesser og har erfaring for at arbejde med opgaveløsning på store offentlige driftsområder. Du er god til netværk, kommunikativt stærk og har gennemslagskraft.

 

Yderligere oplysninger  

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingschef Rasmus Vanggaard Knudsen på telefon 4131 5521.

Du kan læse ministeriets ledelsespolitik her: www.uvm.dk/ministeriet/ministeriets-maal-og-  

vaerdier.  

 

Sådan søger du  

Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via følgende link senest mandag d. 2.april 2018. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen. Som led i rekrutteringen kan anvendelse af test være en mulighed.


Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejlersamfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund - vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Se alle stillingsopslag