Har du indsigt i den uddannelsespolitiske udvikling og kan du sætte retning for et nyetableret kontor? Har du fokus på relationer, og er du god til at skabe et tillidsfuldt samarbejde både internt og eksternt? Så har vi måske en spændende stilling til dig. 


Vi skaber fundamentet for fremtiden 

Viden er det, vi skal leve af i fremtiden. I Uddannelses og Forskningsministeriet arbejder vi derfor for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.


Kontoret for Professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser og tværgående opgaver 

Kontoret er oprettet pr. 1. februar 2018 og har ansvaret for politikudvikling samt alle politiske sager i forhold til professionshøjskoler, erhvervsakademier samt maritime og kunstneriske institutioner og de tilhørende uddannelser. Derudover er en række tværgående politikområder som efter- og videreuddannelse til akkreditering, det regionale uddannelsesudbud, optag, karakterer, studievalg mv. forankret i kontoret. Langt de fleste af kontorets opgaver løses i tæt samarbejde med øvrige kontorer i departementet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.


Er du vores nye kontorchef? 

Du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring fra centraladministrationen eller andre politisk ledede organisationer. Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med ministerbetjening, kender de politiske processer og har indgående indsigt i de seneste års uddannelsespolitiske udvikling.


Vi forestiller os, at du:


  • Er garant for høj faglighed og kvalitet 
  • Er analytisk skarp og nytænkende 
  • Kan kommunikere budskaberne klart og præcist til dine omgivelser og samarbejdspartnere 
  • Kan sætte den strategiske retning for et nyetableret kontor samt har en samlende, motiverende og konstruktiv tilgang til samarbejde 
  • Har flair for personaleledelse, hvor indsats og resultater anerkendes 
  • Har blik for at skabe effektive arbejdsgange gennem information, dialog og inddragelse. 

Som kontorchef skaber du overblik og fremdrift i kontoret. Du er ansvarlig for den faglige og personalemæssige ledelse af kontorets 17 engagerede medarbejdere.


Du bliver en del af chefkredsen i departementet, og det forventes, at du bidrager aktivt til departementets fortsatte udvikling.


En ambitiøs og social arbejdsplads 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur, med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin og rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer på tværs af koncernen.


Løn og ansættelsesvilkår 

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, ansættes du som tjenestemand i lønramme 37 på åremål. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Hanne Meldgaard på tlf. 9133 7918 eller på e-mail hme@ufm.dk


Søg stillingen 

Du kan søge stillingen via dette link. Vi skal have din ansøgning senest mandag den 2. april 2018 kl. 12.00. 

 

Vi forventer at holde 1. samtalerunde i uge 15 og 2. samtalerunde i uge 16. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres en ledertest af udvalgte kandidater hos Genitor, som ligeledes deltager i 2. samtalerunde.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.


Om departementet 

I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores to styrelser. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it, HR og service.

Se alle stillingsopslag