Har du erfaring med ledelse, et godt kendskab til de videregående uddannelser, arbejdsmarkedet og også gerne til uddannelses- og karrierevejledning? Har du lyst til at stå i spidsen for etableringen og udviklingen af Studievalg Danmark? Så søger Uddannelses- og Forskningsministeriet netop nu en direktør til Studievalg Danmark. 


Studievalg Danmark 

Den 1. maj 2018 forventes Uddannelses- og Forskningsministeriet at oprette Studievalg Danmark. Folketinget behandler i øjeblikket lovforslaget om oprettelsen, som forventes at blive vedtaget i april 2018.


Studievalg Danmark får til opgave at yde sektor- og institutionsuafhængig, landsdækkende vejledning om valg af videregående uddannelse og karriere. Studievalg Danmark skal vejlede på ungdomsuddannelser i hele landet samt på Studievalg Danmarks afdelinger, som er åbne for dem, der søger information eller vejledning i forbindelse med valg af videregående uddannelse.


Vejledningsopgaven varetages aktuelt af syv vejledningscentre i København, Næstved, Odense, Kolding, Herning, Aalborg og Aarhus. Per 1. august 2018 overtager Studievalg Danmark vejledningsopgaven, og der vil i perioden fra 1. maj til 1. august 2018 blive arbejdet med oprettelsen af institutionen. Studievalg Danmark etableres med et sekretariat i Odense og de syv allerede eksisterende afdelinger rundt i landet.


Som direktør i Studievalg Danmark er din primære opgave at etablere og fortsætte drift og udvikling af Studievalg Danmarks kerneopgave - at vejlede om uddannelsesvalg.


Du er Studievalg Danmarks ansigt udadtil, og internt er du den samlende figur og fungerer som sparringspartner og inspirator for afdelingsledere og medarbejdere. Du medvirker til at skabe rammerne for en sund og effektiv organisation med vægt på høj faglighed, kompetenceudvikling, motivation og medarbejdernes trivsel. Du skal i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og andre interessenter kunne fastlægge og forfølge en flerårig strategi for Studievalg Danmarks virke.


Dine primære ansvarsområder er at:

  • Stå i spidsen for etablering og udvikling af Studievalg Danmark 
  • Stå i spidsen for drift, udvikling og kvalitetssikring af vejledningsopgaven på tværs af de syv afdelinger 
  • Skabe stærke samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutioner, vejledningsorganisationer og andre offentlige og private interessenter med henblik på et fortsat fagligt stærkt og uafhængigt vejledningstilbud. 

Som direktør skal du etablere et sekretariat, der bistår dit arbejde med at understøtte den tværgående og vejledningsfaglige koordinering, en række administrative funktioner og det løbende samarbejde mellem Studievalg Danmarks enkelte afdelinger på tværs af landet. Opgaven med at etablere én organisation med syv afdelinger indebærer desuden bl.a. at skabe fælles politikker og systemer, herunder fælles kommunikation, videndeling, sagshåndteringsystem, personalepolitik og IT.


Se lovforslaget og en uddybende beskrivelse af Studievalg Danmarks opgaver her.


Om dig 

Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund og ledelseserfaring, gerne også erfaring med distanceledelse og ledelse gennem andre.

Vi forestiller os, at du:


  • Har ledelseserfaring på strategisk niveau, flair for personaleledelse og gerne erfaring med forandringsprocesser og organisationsudvikling 
  • Kan sikre høj kvalitet og tydelighed i Studievalg Danmarks ydelser gennem information, analyser, evalueringer, dialog og inddragelse 
  • Er god til at skabe tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt 
  • Har gennemslagskraft og evner at lytte 
  • Er handlekraftig og løsningsorienteret 
  • Kan stå i spidsen for Studievalg Danmarks kommunikation og synlighed og være institutionens ansigt i pressen 
  • Har lyst til at deltage i internationalt samarbejde og forskningsprojekter om vejledning. 

Det er en fordel, hvis du har erfaring med vejledning om valg af videregående uddannelser og/eller karrierevejledning samt har et godt kendskab til de videregående uddannelser og deres jobmarked.


Din nye hverdag 

Du refererer til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes direktør. Du står i spidsen for et sekretariat på ca. tre medarbejdere, syv centerledere og ca. 70 medarbejdere fordelt på syv forskellige afdelinger i Danmark. Du skal være indstillet på en del rejseaktivitet til de syv afdelinger.


Sekretariatet placeres i Odense og forventes at ligge i forbindelse med Studievalg Fyns lokaler. Sekretariatet forventes oprettet per 1. august 2018 i forbindelse med overtagelse af vejledningsopgaven. Stillingen som direktør for Studievalg Danmark forventes besat per 1. juni 2018. Ved din ansættelse vil arbejdsstedet derfor i en kort periode være i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Bredgade 43, 1260 København K. Ansættelsen er under forudsætning af, at lovforslaget vedtages.  


Du ansættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Du ansættes på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.


Vil du vide mere om stillingen, så kontakt direktør i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Nikolaj Veje på telefonnummer 7231 8600 eller e-mail nve@ufm.dk eller kontorchef Eva Jensen på telefonnummer 7231 7970 eller e-mail eje@ufm.dk.


Søg stillingen 

Du kan søge stillingen via dette link. Din ansøgning m.v. skal være uploadet senest mandag den 26. marts 2018.


Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 15 og anden samtalerunde afholdes i uge 17. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres en test af udvalgte kandidater hos Genitor ApS, som ligeledes deltager i 2. samtalerunde.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.


Se alle stillingsopslag