Har du indsigt i arbejdet med vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser? Har du flair for personaleledelse og kan du arbejde med strategisk perspektiv? Så har vi måske stillingen til dig. 

 

Vi skaber fundamentet for fremtiden 

Viden er det, vi skal leve af i fremtiden. I Uddannelses og Forskningsministeriet arbejder vi derfor for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.


Vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser 

I Vurdering og Anerkendelse, som er placeret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, vurderer og anerkender vi udenlandske uddannelser med henblik på at understøtte, at kvalifikationer fra andre lande kan anvendes bedst muligt på det danske arbejdsmarked og i det danske uddannelsessystem. Kontorets viden om udenlandske uddannelsessystemer bidrager samtidig til Uddannelses- og Forskningsministeriets øvrige opgaveløsning. Vurdering og Anerkendelse foretager ca. 5000 konkrete vurderinger årligt.

Kontoret indgår også i et internationalt samarbejde om anerkendelse af kvalifikationer og sekretariatsbetjener Kvalifikationsnævnet, som behandler studerendes klager over meritafgørelser mv.


Kontoret består af cirka 18 medarbejdere, der har en bred vifte af forskellige internationale og uddannelsesmæssige baggrunde, som betyder, at der ud over de europæiske hovedsprog bl.a. også kan arbejdes på arabisk, serbokroatisk, russisk, lettisk og kinesisk.


Er du vores nye kollega? 

Du har en relevant akademisk uddannelse og du forventes at have dokumenteret indsigt i arbejdet med vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser. Det vil være en klar fordel, hvis du har godt kendskab til arbejdet i et ministerium eller en anden organisation, hvor den politiske dagsorden har stor betydning. Vi forestiller os, at du:


  • er en dygtig leder og har lyst til og flair for personaleledelse 
  • er udadvendt og god til at skabe et tillidsfuldt samarbejde, både internt og eksternt 
  • sikrer høj kvalitet og klarhed over arbejdsfordelingen gennem information, dialog og inddragelse 
  • kommunikerer klart og præcist til dine omgivelser og samarbejdspartnere 
  • er parat til at initiere og lede forandringer 
  • er analytisk skarp 
  • har en samlende, motiverende og konstruktiv tilgang til samarbejde 
  • kan arbejde med strategisk perspektiv og interesserer dig for både udviklings- og driftsopgaver.

Du vil indgå i chefkredsen i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.


En ambitiøs og social arbejdsplads 

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur, med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.


Løn og ansættelsesvilkår 

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om

kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 på åremål. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, ansættes du som tjenestemand i lønramme 37 på åremål. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Hans Müller Pedersen på telefonnummer 7231 8210 eller på e-mail hmp@ufm.dk.


Søg stillingen 

Du kan søge stillingen via dette link. Vi skal have din ansøgning senest mandag den 19. marts 2018 kl. 12.00.


Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 12 og anden samtalerunde i uge 14. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres muligvis en ledertest af udvalgte kandidater hos Genitor ApS, som ligeledes deltager i 2. samtalerunde.


Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.


Om Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

I Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejder vi for at øge kvaliteten og relevansen af forskning, uddannelse og innovation og skabe et effektivt forsknings- og uddannelsessystem med et internationalt udsyn. Vi den faglige ekspertise, så Folketinget og regeringen altid baserer deres politiske beslutninger på den nyeste viden om uddannelse, forskning og innovation. Vi arbejder med videnopbygning, politikudvikling, implementering, drift samt formidling og rådgivning. Til dagligt udarbejder vi bl.a. politikoplæg, analyser og evalueringer, sekretariatsbetjener råd, fonde og nævn, udmønter uddannelses- og forskningsbevillinger og meget mere.


Se alle stillingsopslag