I Børne- og Socialministeriet søger vi en ny afdelingschef til vores afdeling for Socialpolitik. Afdelingen for Socialpolitik består af 3 kontorer: Handicap, Udsatte Voksne og Civilsamfund samt Udsatte Børn. Fælles for afdelingens 3 kontorer er, at der arbejdes målrettet for at opnå en virksom socialpolitik i tæt samarbejde med forskellige aktører og samarbejdspartnere på området.


Om stillingen og afdelingen   

Som afdelingschef bliver du en del af Børne- og Socialministeriets øverste ledelse, hvor du med stort ledelsesrum får mulighed for at agere med strategisk udsyn, skabe resultater og sætte dit eget præg på opgaveløsningen.

Det bliver en væsentlig opgave for dig at give ministeren og regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en visionær og ambitiøs socialpolitik, og sammen med den øvrige ledelse skal du medvirke til at sætte de overordnede rammer for både politik og drift på ministerområdet.

Du får det overordnede ansvar for departementets socialpolitiske afdeling, der bl.a. er ansvarlig for at udarbejde politisk udspil og oplæg og interessentvaretagelsen på socialområdet, understøtte de politiske forhandlingsprocesser omkring satspuljeforhandlingerne og sikre strategisk udvikling af det socialpolitiske område i Danmark, herunder at de politiske beslutninger på socialområdet realiseres.

 

Vores forventninger til dig   

Du har en stærk analytisk og strategisk profil, erfaring med arbejdet i centraladministrationen og gerne erfaring med det socialpolitiske område. Du evner at omsætte den faglige indsigt i en politisk kontekst og at skabe og vedligeholde solide samarbejdsrelationer, ligesom du besidder udpræget forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.  


Vi ønsker en afdelingschef med et stort engagement, som er i stand til at skabe et godt arbejdsmiljø samt lede, inspirere og udvikle en afdeling bestående af ca. 35 dygtige og engagerede ansatte, der brænder for at gøre en forskel på det socialpolitiske område.  


Vi lægger vægt på, at du har:

  • dokumenteret erfaring i arbejdet med politiske beslutningsprocesser i staten og med samarbejde på højt niveau 
  • ledelsesmæssig erfaring og veludviklede ledelseskompetencer, herunder evner til at inspirere til nytænkning og til at sætte mål, retning og kommunikere klart herom 
  • en tilgang kendetegnet ved lydhørhed såvel som integritet, personligt engagement og gennemslagskraft  
  • dømme- og beslutningskraft, så du med sikker hånd kan styre processer og prioritere opgaver i en travl hverdag  
  • lyst til at arbejde med lederskabet i og for et team af dedikerede chefer.  

Ansættelsesvilkår   

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre du i forvejen er tjenestemand. Stillingen, som er indplaceret i lønramme 39/løngruppe 3, besættes på åremål. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.


Stillingen ønskes besat snarest muligt.  

Vil du vide mere  

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef, Jens Strunge Bonde, på tlf. 2287 8472 eller e-mail jsbo@sm.dk, samt partner i Genitor, Jens Marcussen, på tlf. 3141 0587 eller e-mail jm@genitor.dk.


Sådan søger du   

Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensdokumentation) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Børne- og Socialministeriets hjemmeside: http://socialministeriet.dk/ministeriet/job/  

Hvis du i forvejen er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.


Ansøgning til stillingen skal være ministeriet i hænde senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 12.00. 

 

Der kan indgå test i ansættelsesforløbet.  

Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  


Se alle stillingsopslag