Fremsynet områdechef til det specialiserede børne- og ungeområde i København 

 

Socialforvaltningen i Københavns Kommune er - som landets største socialforvaltning - ambitiøs og går foran på det specialiserede børne- og ungeområde. Med omstillingen ”Tæt på Familien” udvikler vi nye løsninger og metoder for at understøtte arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommune er præget af et meget højt socialfagligt vidensniveau og indsigt om de børn, unge og familier, som vi samarbejder med.


Om opgaven 

Børnefamilieenheden på Amager er den største af Borgercenter Børn og Unges seks børnefamilieenheder. Enheden, som har ca. 140 medarbejdere, er præget af høj trivsel, lavt sygefravær, et rigtigt godt samarbejde og en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen. Som områdechef har du ansvaret for ledelse, drift og udvikling af både organisationen og enhedens socialfaglige indsats. Du er en del af den samlede chefgruppe i Borgercenter Børn og Unge, som udgør det strategiske ledelsesforum på det udsatte børne- og ungeområde i Københavns Kommune.


Din opgave er at sætte en tydelig retning og klare mål for enhedens løsning af kerneopgaven med fokus på at skabe sammenhæng mellem kompetencer, ressourcer, kvalitet og økonomi. Du skal sikre bæredygtige og helhedsorienterede indsatser i samspil med kolleger, ledere, medarbejdere og eksterne samarbejds- partnere. Det er vigtigt at børnefamilieenheden arbejder med et bredt og tværprofessionelt fokus, herunder et tæt samarbejde med almenområdet.


Borgercenter Børn og Unge arbejder målrettet med at implementere den tidlige forebyggende indsats bl.a. med fokus på et tæt og forpligtigende samarbejde med familierne og inddragelse af det private netværk omkring det enkelte barn.

Du er som leder en vigtig rollemodel, der både kan gå foran og ved siden af i arbejdet med at udvikle et fortsat attraktivt arbejdsmiljø præget af engagement og høj faglighed. Du er trænet i at lede ledere og varetage ansvaret for en stor drifts- og udviklingsorganisation indenfor velfærdsområdet.Om dig som leder 

Du er drevet af at gøre en forskel for byens udsatte børn, unge og deres familier.

Du har god indsigt i det faglige område og vil kunne bidrage til udvikling af effektfulde indsatser for børn og unge indenfor de politiske og lovgivningsmæssige rammer. Du er vant til at kommunikere på flere niveauer og omsætte strategi til handling i praksis. Du kan vise synlige resultater med at levere en sikker og solid drift, hvor der er styr på økonomi og de styringsmæssige opgaver. I din nuværende ledelsesrolle er du trænet i at prioritere ressourcer derhen, hvor de gør den største gavn og skaber de bedste resultater for udsatte børn og unge.


Du har et godt professionelt netværk, og du er i stand til fortsat at skabe gode samarbejdsrelationer internt i forvaltningen, på tværs af kommunen og med relevante samarbejdspartnere og andre aktører. Du er synlig, inddragende og besidder en høj personlig og faglig integritet, med gode analytiske evner, overskud og overblik i forhold til at håndtere de kompleksiteter, dilemmaer, udfordringer og muligheder, som præger det specialiserede børne- og ungeområde.

Stillingen er til besættelse den 1. maj 2018.


Du kan læse mere i denne job- og personprofil.


Yderligere information om BBU, dets strategier og målsætninger m.m. kan findes via nedenstående links:


Søg stillingen gennem Københavns Kommunes stillingsopslag.

Yderligere oplysninger kan fås hos borgercenterchef Anne Steenberg på tlf. 2879 9189 eller partner i Genitor Jens Marcussen på tlf. 3141 0587. 

Ansøgningsfrist: onsdag den 28. februar 2018.  Se alle stillingsopslag