Vil du være med til at påvirke udviklingen af den offentlige sektor i Region Sjælland? 


Som ny uddannelsesleder vil du komme til at stå i spidsen for en forholdsvis ny uddannelse med en ambition om at uddanne højt kvalificeret arbejdskraft til den offentlige sektor. Uddannelsen har også et stort potentiale for at udvikle sig inden for efter-og videreuddannelse og forskning inden for fagområdet.


Som ny leder vil du få stor indflydelse på den fortsatte udvikling og profilering af administrationsbacheloruddannelsen. Du vil få ansvaret for at skabe et godt uddannelsesmiljø for de godt 300 studerende og et udviklende fagprofessionelt fællesskab for uddannelsens undervisere.


Du vil også få stor indflydelse på at udvikle uddannelsens forskningsindsats. Der skal bl.a. arbejdes med en målrettet profilering af uddannelsen og etablering af nye samarbejdsrelationer. Det samme gælder uddannelsens efter- og videreuddannelsesaktiviteter, hvor man er i opbygningsfasen og bl.a. arbejder målrettet med at udbrede diplom- og akademiuddannelser i regionen. Her arbejdes der på markedsvilkår og i konkurrence med mange andre aktører både regionalt og nationalt.


Du vil få personaleansvaret for uddannelsens 17 medarbejdere. Det er en ambitiøs og engageret medarbejderstab, der har fokus på at afprøve nye læringsformer og uddannelsesformater. Dette viser sig bl.a. via uddannelsens strategiske satsning på nyt uddannelsesdesign og nye læringsformer, der skaber stærke digitale kompetencer hos uddannelsens dimittender.


Du vil få mulighed for at samarbejde på tværs af store dele af Absalon, og du vil få mulighed for at skabe netværk både internt, i regionen og nationalt.


Vi forventer bl.a. at du:

  • Brænder for at gøre en forskel for studerende på administrationsbacheloruddannelsen  
  • Har interesse for uddannelsesområdet, og gerne kendskab til professionshøjskolens udbudte uddannelser 
  • Erfaring med at arbejde med nye digitale løsninger og at udvikle digitale kompetencer  
  • Har erfaring fra det offentlige enten som leder eller som konsulent. 
  • Har erfaring med personaleledelse eller har gode forudsætninger for at indgå i en lederrolle.  
  • Har en udpræget organisationsforståelse, et godt overblik og er god til at organisere en travl hverdag, så der er styr på opgaveløsningen og driften 
  • Er en stærk netværksdanner, der både kan sætte sit nuværende netværk på området i spil og være i stand til hurtigt at etablere nye samarbejdsrelationer internt, regionalt og nationalt. 

Som ny uddannelsesleder refererer du til centerchef Turid Eikeland, og du vil blive en del af fagcenter for Socialt Arbejde og Forvaltnings ledergruppe.


Yderligere information 

Du kan læse mere om Professionshøjskolen Absalon på hjemmesiden: https://phabsalon.dk, hvor du også kan søge stillingen samt se en uddybende job- og personprofil (pdf), hvor krav og forventninger til den nye leder er beskrevet.


Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte centerchef Turid Eikeland, på tlf. 7248 3176 eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck, på tlf. 3148 4740.


Ansøgningsfristen er søndag den 4. marts.  

 

1. samtaler afholdes d. 15. marts 2018 på Campus Næstved.


Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.


Søg stillingen via Professionshøjskolen Absalons stillingsannonce.


Om Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 750 medarbejdere, 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse. Vores uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. De er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet vi er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Det er vigtigt for os at uddanne fagligt kvalificerede og socialt kompetente mennesker, der kan garantere høje standarder i både den offentlige og private sektor.  


Se alle stillingsopslag