Strategisk sekretariatschef med stort helhedssyn søges til Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden  


Bæredygtighed, sund vækst og udvikling er omdrejningspunktet, når vi i Center for Regional Udvikling løser vores opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, forskning og uddannelse i Region Hovedstaden. Vi er ambitiøse, går oftest foran i udviklingsprocesser og i nye strømninger – både når det gælder udvikling af vores opgaveløsning og måden, vi samarbejder på. Lige nu søger vi en ny sekretariatschef, der skal være med til at sikre, at vi også fremadrettet spiller en aktiv og strategisk rolle i udviklingen af regionen.


Strategisk sekretariatschef med stærke samarbejdsevner  

Som sekretariatschef i Center for Regional Udvikling får du ansvar for Sekretariatets drift og udvikling samt ledelses- og budgetansvar. Det betyder, at du med den ene hånd virker som strategisk udviklingskraft i forhold til centrets projekter – og med den anden udøver en effektiv ledelse af centrets administration.


Du får ledelsesansvar for 32 medarbejdere og to sektionschefer, som alle udlever centrets fælles værdier i praksis; tillid, åbenhed og helhedssyn. Derudover får du en central rolle som sparringspartner for direktionen, sekretariatsledelsen og centerledelsen, ligesom du som uformelt medlem af direktionen ofte er direktionens ansigt udadtil.


Ledelse med værdier  

Vores nye sekretariatschef har fokus på værdibåren ledelse og kan agere ankermand eller –kvinde for en stærk, udviklingsorienteret drift. Du skaber følgeskab gennem dit engagement og drive, du udfordrer centrets dygtige medarbejdere til endnu højere præstationer og du sætter deres udviklingspotentiale i spil. Dét skal løfte Center for Regional Udvikling til nye højder.


Du kan læse mere om stillingen i en uddybende jobprofil. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret direktør i Center for Regional Udvikling, Christian Bruhn Rieper, tlf. 21 77 69 99, eller chefkonsulent i Genitor, Nina Allin, tlf. 28 38 05 11.


Ansøgning

Du søger stillingen nedenfor. Ansøgningsfristen udløber torsdag den 1. februar 2018 kl. 10.00.

Søg stillingen

Se alle stillingsopslag