Vil du være med til at gøre København til en endnu bedre by at leve i? Vil du udvikle affaldsløsninger, der giver københavnerne den bedste service, og bidrage til kommunens ambitiøse klimadagsorden? 

Københavns Kommune har et højt ambitionsniveau på miljø- og ressourceområdet. Enheden for Affald og Genbrug er en af tre enheder i forvaltningen, der arbejder med at implementere kommunens dagsorden på affaldsressourceområdet.


Kunderne er i fokus for alt, hvad vi foretager os, og det er en prioriteret opgave at sikre en fortsat høj kundetilfredshed gennem løbende forbedringer af ydelser, digitale selvbetjeningsløsninger mv. Andre fokusområder er fortsat implementering af bioaffaldsordningen, teknologi til affaldsindsamlingen, udvikling af strategier for udbud og nye udbudsformer samt bidrage til udvikling af kommunens nye Ressource- og Affaldsplan.


Du bliver ansvarlig for håndtering af husholdningsaffald for kommunens ca. 600.000 borgere og et årligt budget på over 400 mio. kr., og du kommer til at stå i spidsen for en velfungerende drift med 42 kompetente og fagligt stærke medarbejdere. Du vil både skulle lede og bidrage til projekter, der løses på tværs af forvaltningen og forskellige eksterne samarbejdspartnere. Det bliver en vigtig opgave at bidrage til koordination og tæt samarbejde mellem de tre enheder.


Du refererer til en erfaren centerchef og bliver en del af et velfungerende chefteam i Center for Kunderettet Drift. Der er et tæt samarbejde på tværs af forvaltningen med de to øvrige enheder, der arbejder med affaldsressourceområdet og der vil være mulighed for deltagelse i interessante faglige fora, konferencer mm.


Vi søger en leder, der har:


  • Erfaring med ledelse af et større driftsområde, gerne på affaldsområdet  
  • Erfaring med projektstyring og ledelse af forandringsprocesser. 
  • Organisationsforståelse, er strategisk tænkende, har talent for at skabe sammenhæng mellem udvikling og drift  
  • Gode kommunikationsevner og forståelse for forskellige målgrupper  
  • Politisk tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret driftsorganisation 
  • Økonomiforståelse og kendskab til gennemførelse af udbud og kontraktstyring 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte centerchef Lotte Stächer Christensen 20 36 22 39 eller konsulenterne i Genitor Tina Overgaard 31 41 05 82 og Vibeke Rosenbeck 31 48 47 40.

Ansøgningsfrist onsdag den 17. januar 2018.
Stillingen vil blive tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor man vil kunne søge den.

Vi forventer, at afholde 1. samtalerunde den 23. januar og 2. samtalerunde den 29. januar. Kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, inviteres inden da til testinterview.


Tiltrædelse forventes 1. marts 2018.  


Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst og efter cheflønaftalen for Københavns Kommune.


Her kan du læse mere om:

Se alle stillingsopslag