Chef for Koncern Regnskab  

Direktoratet for Kriminalforsorgen 

 

Har du regnskabsfaglig indsigt? Kan du lede både drift og udvikling? Vil du bidrage til opgaveløsningen på et samfundskritisk område?

Så er du måske Kriminalforsorgens nye chef for Koncern Regnskab.


Kriminalforsorgen er en del af Justitsministeriets koncern og forvalter en central opgave i straffesagskæden: At fuldbyrde straf. Kriminalforsorgen har ansvaret for fængsler, arresthuse og pensioner samt for at føre tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte. Endvidere har Kriminalforsorgen ansvaret for at drive udrejsecentre for afviste asylansøgere.


Koncern Regnskab og chefen herfor spiller en vigtig rolle i den løbende optimering af tværgående processer i center, direktorat og kriminalforsorgsområderne. Stillingen som chef for Koncern Regnskab kræver derfor en leder, der kan samarbejde bredt og medvirke til at understøtte en helhedsorienteret opgaveløsning.


Kriminalforsorgens forventninger til regnskabschefens kompetencer er beskrevet i job- og personprofilen. Se også www.kriminalforsorgen.dk for information om Kriminalforsorgen.


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør for HR og Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen Ole Hansen på telefon 7255 4121, eller forretningsudviklingschef i Genitor Trine Schandorff på telefon 3141 0255.


Stillingen søges elektronisk på Kriminalforsorgens hjemmeside under ”Søg stillingen".


Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.


Ansøgningsfristen udløber den 21. januar 2018.


Se alle stillingsopslag