Er du vores nye specialist eller ekspert i konkurrenceret?  


Trives du i et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så vælg en karriere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi arbejder for velfungerende markeder, der skaber vækst og høj forbrugervelfærd.   

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger en fagligt stærk advokat/jurist til en stilling som specialist eller ekspert i konkurrenceret til Konkurrencejuridisk center (KJUR), som er et tværgående center, der bistår styrelsens konkurrencecentre i behandlingen af konkurrencesager inden for forskellige brancher.  


Du vil som specialist/ekspert skulle yde sparring om konkurrenceretlige problemstillinger samt sørge for kvalitetssikring af de konkurrencesager, som forelægges Konkurrencerådet. Du vil desuden få mulighed for at føre sager ved Konkurrenceankenævnet og yde sparring i de retssager, som styrelsen er involveret i, ligesom du vil få mulighed for at deltage i arbejdsgrupper med de øvrige EU-lande. Interne og eksterne oplæg om udvalgte emner inden for konkurrenceretten vil også være en del af dine arbejdsopgaver. 


Skal du være ekspert i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kræver vi af dig, at du behersker din faglige disciplin i særklasse, og at du kan bidrage aktivt og med stor ekspertise til udviklingen af den faglige disciplin i og uden for styrelsen. I praksis kræver dette typisk 5-10 års erfaring med konkurrenceret, herunder fx som advokat eller virksomhedsjurist. Såfremt du endnu ikke er på ekspertniveau, kan du som egnet kandidat i stedet ansættes som specialist med det mål at opnå kompetencer på ekspertniveau. 


Ansættelse i stillingen som ekspert kræver:  


 • Bred og dyb teoretisk forståelse for den faglige disciplin og evne til effektivt at omsætte teori til praksis med gode resultater.  
 • Erfaring med håndtering af disciplinens grænseflader og gråzoner og evne til at finde løsninger, når disciplinen udfordres.  
 • Engageret videreudvikling af den faglige disciplin og fagligt udsyn i særklasse, f.eks. i samarbejde med forskningsmiljøer, publiceringer el. lign.  
 • Engageret, anerkendt og dygtig formidling af komplekse faglige emner via oplæg, udtalelser, artikler mv.  
 • Kvalificeret internationalt udsyn og samarbejde med udenlandske myndigheder, organisationer eller interessenter.  
 • Evne til samspil med stor faglig ekspertise med bl.a. interessenter.  
 • Engagement ift. videndeling via netværk mv.  
 • Vilje og evne til at udvikle vidensniveauet og højne det faglige niveau i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via undervisning, oplæring mv.  

Generelt om dig: 


 • Du er uddannet jurist (cand.jur. eller cand.merc.jur.) – gerne advokat.  
 • Du har et solidt kendskab til dansk og EU-konkurrenceret.  
 • Du er analytisk stærk og god til at prioritere dine opgaver.  
 • Du har god gennemslagskraft og gode formidlingsevner, herunder gode engelskkundskaber.  
 • Du har erfaring med at arbejde med konkurrenceret, f.eks. fra advokatbranchen eller fra en privat/offentlig virksomhed.   

Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø.   


Vilkår  

Din ansættelse vil alt efter kvalifikationer ske som special- eller chefkonsulent i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der vil desuden være mulighed for at opnå et særligt tillæg i henhold til styrelsens strategi ”Ny karrierevej som specialist og ekspert”, såfremt du har de rette kompetencer.   


Få flere informationer om stillingen hos kontorchef Tine Rønde på tlf. 4171 5021 eller partner i Genitor ApS, Tina Overgaard, på tlf. 3141 0582. 


Du kan læse mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på www.kfst.dk, hvor du ligeledes kan se en kort film om styrelsens arbejde for velfungerende markeder eller se en film om, hvordan det er at være medarbejder i styrelsen.   


Søg stillingen  

Ansøgningen sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på følgende link. Din ansøgning med CV, eksamensbevis og karakterudskrifter skal være modtaget senest søndag den 31. januar 2018. Samtaler forventes afholdt i februar 2018.  


Tiltrædelse snarest muligt.  


Da styrelsen ønsker, at medarbejdersammensætningen afspejler sammensætningen i samfundet, opfordres alle uanset etnisk baggrund, alder og køn til at søge.  

Se alle stillingsopslag